اولین کامپیوتر ایران
اولین کامپیوتر خانگی که وارد ایران شد مربوط به دوران پهلوی و نخست وزیری امیرعباس هویدا است که در محل کارش از آن استفاده می کرد.

اولین کامپیوتر ایران

امیر عباس هویدا یکی از مقاماتی بود که پس از ورود کامپیوتر در تیرماه 1341 به ایران، کامپیوتر شخصی در محل کارش داشت. معلوم نیست که هویدا از چه زمانی کار با کامپیوتر که هنوز تکنولوژی نا آشنایی به شمار می رفته را یاد گرفته است اما عکسی که "جیمز بلر" عکاس نشنال جئوگرافی از او در دفتر کارش گرفته او را پشت یک سیستم ابتدائی کامپیوتر نشان می دهد. این عکس مربوط به سال 1354 و سال های پایانی نخست وزیری 13 ساله اوست.

عکس اولین کامپیوتر در ایران

امیرعباس هویدا در حال کار با اولین کامپیوتر وارد شده به ایران

اولین کامپیوتر ایران ، عکس اولین کامپیوتر در ایران

415
این مطلب مفید بود ؟123
برگرفته از مشرق-/ف
برچسب : کامپیوتر
وبگردی