بچه پولدار
به نمایش گذاشتن ماشین های لوکس، اشیای قیمتی توسط بچه پولدارها در فضای مجازی تبدیل به یک اپیدمی شده است چنانچه در هرکشوری صفحه ای به نام صفحه “بچه پولدار”ها در اینستاگرام به چشم می خورد.

بچه پولدار روسی

پول و ثروت بیش از حد گاهی افراد را به این وا می دارد که بخاطر خودنمایی و جلب توجه از هر طریقی ثروت خود را به نمایش بگذارند اقدامی که در بین بچه پولدار ها تبدیل به یک عادت و سرگرمی شده و خیلی برایشان لذت بخش است.

پیج بچه پولدارها پس از چندی سر از تهران درآورد. عده اییاز دختر و پسر های پولدار تهرانی به تقلید از آنها با ایجاد صفحه ایی در اینستاگرام و قرار دادن تصاویری از وسائل زندگی لوکس خود در آن جنجالی در فضای مجازی به پا کردند.

همان روزها المانیتور در گزارشی به معرفی صفحه بچه پولدارهای تهران پرداخت. گزارشگر المانیتور نوشت:این تصاویر نشان دهنده زندگی پسران و دختران طبقه خاصی در ایران است که می توان آن ها را یک درصدی های ایران نامید و این در شرایطی است که رسانه های غربی پر از کلیشه های عجیب و غریب از زندگی در ایران است. فهرست این کلیشه ها البته بی پایان است.

پس از ایران، صفحات مشابه در دیگر کشورها نیز یکی پس از دیگری سربرآوردند، تصاویری که از بچه پولدارهای ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس منتشر شد نیز مشابه تصاویری بود که از تهران، سر از ایسنتاگرام درمی آورد. در ادامه تصاویری از صفحه بچه پولدارهای روسی را خواهیم که دید که فضای متفاوتی دارد.

بچه پولدار

بچه پولدار

بچه پولدار

بچه پولدار

بچه پولدار

بچه پولدار

بچه پولدار

بچه پولدار

بچه پولدار

بچه پولدار

بچه پولدار

بچه پولدار

زندگی و تفریح لوکس بچه پولدارهای روسی + تصاویر

3.129
این مطلب مفید بود ؟1811
برگرفته از فرادید - / ل
برچسب : بچه پولدار
وبگردی