تنبیه بدنی کودکان
بدرفتاری فیزیکی کودکان با کاهش عملکرد شناختی آنها و تنبیه بدنی بدون دشنام با کاهش مشارکت در فعالیت های مدرسه و افزایش انزوا و دوری از همسالان آنها ارتباط دارد.

تنبیه بدنی کودکان عملکرد تحصیلی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد

تنبیه و تشویق کودکان در تربیت آنها و شکل گیری شخصیتشان تاثیر گذار است. اما تنبیه و یا تشویق باید به جا و در زمان مناسب انجام شود تا نتیجه مطلوب داشته باشد.

نتیجه مطالعه ای جدید نشان می دهد که بدرفتاری و تنبیه بدنی کودکان، بر عملکرد تحصیلی آنها تاثیر می گذارد.
محققان دانشگاه ویرجینیا در آمریکا در این مطالعه با بررسی 650 کودک در سه حوزه تنبیه بدنی خفیف و شدید و بدرفتاری فیزیکی متوجه شدند که بدرفتاری فیزیکی کودکان با کاهش عملکرد شناختی آنها و تنبیه بدنی بدون دشنام با کاهش مشارکت در فعالیت های مدرسه و افزایش انزوا و دوری از همسالان آنها ارتباط دارد.
سارا فونت استاد جامعه شناسی و 'جیم کیج' استاد دانشگاه ویرجینیا متوجه شدند عملکرد تحصیلی کودکان و مشارکت آنها در کلاس درس به میزان قابل توجهی تحت تاثیر تنبیه بدنی متوسط تا شدید همراه با دشنام از سوی اعضای خانواده قرار دارد.

تنبیه بدنی کودکان

تنبیه بدنی و بدرفتاری فیزیکی کودکان

پیش از این نیز ارتباط تنبیه بدنی و بدرفتاری فیزیکی کودکان با کاهش تکامل شناختی و دستاوردهای تحصیلی آنها ثابت شده بود اما این مطالعه یکی از معدود مطالعاتی است که به طور همزمان به بررسی تاثیر تنبیه دشنامی و تنبیه غیردشنامی بدنی بر کودکان می پردازد.
این مطالعه نشان داد که حتی اگر تنبیه بدنی به جراحت جدی بدنی منجر نشود، کودکان دچار ترس و اضطراب می شوند و این استرس تاثیر منفی بر ساختار، تکامل و در مجموع سلامت مغز دارد.
به گفته محققان، شیوه تنبیه بدنی به این معنی است که با اعمال درد جزئی کودک برای پیشگیری از تنبیه آتی، رفتار خود را تغییر دهد اما فرصتی به کودک برای فراگیری نحوه رفتار مناسب از طریق توضیح و استدلال داده نمی شود.
وی ادامه داد:این مطالعه نشان داد که تمام اشکال تنبیه و بدرفتاری های فیزیکی با کاهش مشارکت در فعالیت های مدرسه ارتباط دارد و تنها بدرفتاری فیزیکی تاثیر منفی قابل توجهی بر عملکرد شناختی دارد و تنبیه شدید بدنی باعث افزایش انزوا از همسالان کودکان می شود.
این مطالعه نشان می دهد که پیشگیری از بدرفتاری های فیزیکی می تواند باعث تقویت عملکرد شناختی کودک شود اما ممکن است برای مشارکت دادن کودک در فعالیت های مدرسه و سازگار کردن وی با محیط مدرسه کافی نباشد.
این مطالعه در نشریه Child Abuse and Neglect منتشر شده است.

تاثیرات بدرفتاری و تنبیه بدنی برکودکان

3.33
این مطلب مفید بود ؟21
برگرفته از ایرنا -/ ر
برچسب : تنبیه کودک
وبگردی