تمرکز روی هدف
تمرکز روی هدف یعنی قدم اول برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت ، پس با طرح چند سوال سازنده از خود به راه رسیدن به اهدافتان تغییر جهت دهید.

راهی که کمک میکند روی اهدافتان تمرکز کنید

ما در دوره طلایی تکنولوژی زندگی می کنیم و به سرعت می توانیم با هرکسی که میخواهیم ارتباط برقرار کنیم امابامشکلات طبیعی جامعه و خانواده که روبرو می شویم از دست دادن شخصیت بسیار آسان می شود در این مواقع باید راهی را بیابیم تا به واسطه ی آن تمرکز روی هدف را حفظ کنیم.
کیفیت طرح سوال باعث می شود که به پاسخ بهتر احساسات عمل و عکس العملهای خاص برسیم اما اگر سوال محدود باشد نتیجه ام محدوداست ، در مورد توصیه های موثر این بخش از نمناک عمیق تر دقت کنید.
 

تمرکز روی هدف با طرح 4 سوال در مورد خودتان

در مورد تیترهایی که گفته می شود از خودتان بیشتر بپرسید:

قبل از هر چیزی به انسان خوب بودن فکر کنید
از تامل در موردشخصیت خود شروع می شود پرسش این سوالها شما را دوباره به تمرکز در باره رشد شخصیت وا می دارد.
تمرکز روی هدف

برای تمرکز روی هدف تان از سوال های سازنده آغاز کنید

چه کسی باید باشم؟
ماتنهاچندروزداریم که به ارزوهایمان برسیم هوشیارباشیدکه روزهامحدود است ایجاد انگیزه برای چیزهایی که از زندگی می خواهید اهمیت دارد و هر دقیقه علی رغم ترس مقایسه انتظاراتی که سایرین دارند. این کار را باید انجام دهید مهم نیست چطور می اندیشید به یاد داشته باشید کاملاً رفتارهای تان تحت کنترل است اگر کاری انجام دهید که در مسیر نباشد پشیمانی بیشتری می آورد. صبورومقاوم باشید در حالی که باید بدانید چیزی یک شبه به دست نمی آید.
چرا چنین چیزی را می خواهم؟
دقیقه ایی از خود بپرسید از زندگی چه میخواهید چیزی که میخواهیم و علتی که دارد یک امرباطنی است؛ کلمات اعمال و تجاربی که به دست می آوریم نشان می دهد که در زندگی چه طور باید باشید .آیا سعی کرده اید که با انجام کاری والدینتان را خوشحال کنید ؟آیا زندگی تان را خودتان می سازید یا با کس دیگری آیا این کار مسیر لذت بخش و معنی دار زندگی تان است؟  آیا این موجب پیروزی و شکست است؟ امیدوار چه چیزی در بیرون از اینجا هستید؟
سلامتی مثل چه چیزی است؟
افرادی هستند که برای رسیدن به پول بیشتر سلامتی خود را کنار می گذارند ،وقتی تلاش می کنید فرد بیستی باشید ضروری است که سلامتی خود را اهمیت دهید .سلامتی فاکتور بنیادی برای پیشرفت کردن است پس حتما از خودتان بپرسید خود را در اولویت قرار داده اید چگونه سلامتی خود را خیال می کنید چطور میخواهید بدن را حرکت دهید. تغذیه سالم و چگونگی بهبوداین عادت انرژی را بالا میبرد و باعث ارتقاء کیفیت زندگی می شود.
تعبیر من از زندگی چیست ؟
اگر فردا بمیرید خوشحال و راضی از زندگیتان هستید؟ میدانیم که به نظر ناراحت کننده میرسد اما فکر کردن در مورد آن زندگی را شفاف میکند.
شما چطور وقتی به خاطر می آورید چه حالتی پیدا می کنید چه احساسی دارید وقتی اسم شما را می گویند وقتی خودتان در مورد این چیزها فکر می کنید در واقع مسیر درست را انتخاب کرده اید.
 

سوالاتی که شما را روی هدفتان متمرکز می کند

511
این مطلب مفید بود ؟110
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ز.ن
برچسب : تمرکز
وبگردی