ثبت حرکات موزون
یک عکاس تایوانی - امریکایی از حرکات موزون خودش در حالی که در زمان ثابت شده است عکاسی میکند.

مردی که با ثبت حرکات موزون گویی در آسمان معلق است 

عکاس تایوانی - امریکایی به نام مایکل جو از حرکات موزون خودش در حالی که در زمان ثابت شده است عکاسی میکند. او در حالت های مختلف خیابان و مکان های عمومی از خود عکاسی کرده گویی در آسمان معلق است. او در این پروژه قصد دارد در 365 روز 365 عکس تهیه کند.

ثبت حرکات موزون

ثبت حرکات موزون عکاس تایوانی 

ثبت حرکات موزون

ثبت حرکات موزون عکاس تایوانی 

ثبت حرکات موزون

رقصنده ضد جاذبه

ثبت حرکات موزون

ثبت حرکات موزون

ثبت حرکات موزون

حرکات موزون عکاس تایوانی 

ثبت حرکات موزون

رقصنده ضد جاذبه

ثبت حرکات موزون

ثبت حرکات موزون عکاس تایوانی 

ثبت حرکات موزون

رقصنده ضد جاذبه

ثبت حرکات موزون

ثبت حرکات موزون عکاس تایوانی 

مردی که با حرکاتش جاذبه را به دست انداخته + تصاویر

4.612
این مطلب مفید بود ؟111
برگرفته از تاپ ناپ / ر
وبگردی