شطرنج و پاسور
اگر احراز شود یعنی مکلف یقین کند که حکم شرعی بازی پاسور و شطرنج و از آلت قمار بودن خارج شده بازی با آن‏ها بدون برد و باختی اشکال ندارد، ولی تا احراز نشود باید بازی نکنند.

نظرمقام معظم رهبری در رابطه با بازی شطرنج و پاسور

بازی با چیزی که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود، مطلقاً حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد واگر مکلّف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمی شود، ساخت، خرید و فروش و بازی با آن بدون شرط بندی، اشکال ندارد، هم چنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.

شطرنج و پاسور

حکم شطرنج و پاسور

و بازی با ورق‏هایی که عرفاً آلات قمار محسوب می‏شوند، مطلقا جایز نیست. ولی بازی با ورق‏هایی که عرفاً آلت قمار محسوب نمی‏شوند، بدون شرط‏بندی اشکال ندارد و به طور کلّی بازی با هر چیزی که مکلف تشخیص دهد از آلات قمار است و یا در آن شرط‏بندی شود به هیچ وجه جایز نیست و بازی با هر وسیله‏ای که جزء آلات قماریه حساب نیاید بدون شرط‏بندی اشکال ندارد.

نکته:معیار در تعیین موضوعات احکام، تشخیص خود مکلّف و یا اقامه دلیل شرعی بر آن نزد خود اوست.

پی نوشت:

أجوبة الاستفتاءات (فارسی)؛ ص:246

بازی با شطرنج و پاسور چه حکمی دارد؟

4.328
این مطلب مفید بود ؟244
برگرفته از انوار طاها-/ ر
برچسب : شطرنج
وبگردی