سوره هنگام وضو
خواندن سوره مبارکه قدر در هنگام وضو بسیار سفارش شده است و فضیلت بی شماری دارد. در میان سخنان معصومین اهمیت تلاوت سوره قدر هنگام وضو بیان شده است.

خواندن سوره هنگام وضو 

برای مومنان و نمازگذاران خواندن سوره قدر در هنگام وضو تبدیل به یک عادت شده است و خواه نا خواه هنگام گرفتن وضو آیات مبارک سوره قدر بر لبانشان جاری میشود. سوره وضو چه فضائلی دارد؟

امام صادق علیه السلام میفرماید:هر که سوره قدر رادر یکی از نمازهای واجب قراءت کند منادیی ندا میدهد:ای بنده خدا خداوند گناهان گذشته تو را آمرزید پس اعمالت را از سر گیر.

امام رضا علیه السلام می فرماید:هر مومنی که هنگام وضو گرفتن سوره قدر را بخواند از گناهانش خارج می شود مانند آن روزی که از مادر متولد شده است. 

وضو گرفتن

فضیلت خواند سوره قدر هنگام وضو گرفتن

امام صادق علیه السلام می فرماید:هرکس سوره قدر را بر آبی بخواند واز آن بنوشد خداوند نوری در چشمان او قرار دهد. 

امام صادق علیه السلام می فرماید:هرکس سوره قدر راهنگام خواب یازده مرتبه بخواند خداوند یازده فرشته را مامور می کند تا او را از شر هر شیطانی حفظ نمایند. 

امام صادق علیه السلام می فرماید:هرکس سوره قدر را شفیع قرار دهد واز درگاه خداوند در خواستی نماید خداوند شفاعتش را پذیرفته و درخواستش را اجابت می نماید.

سوره هنگام وضو ، فضیلت خواندن سوره قدر هنگام وضو

4.8226
این مطلب مفید بود ؟2197
برگرفته از افکارخبر /ن
وبگردی