تولد
حرکت عجیب در عروسی
عروس بینوا که ماهها برای تدارک مراسم باشکوه عروسی اش تلاش کرده بود در نهایت موقع سرو شام عروسی با یک حرکت خواهر شوهر سورپرایز شد.

رفتار عجیب خواهرشوهر عروس هنگام سرو شام عروسی

مسئله ی خواهر شوهر و عروس از گذشته تا به امروز به شکل های مختلفی اکثرا در جریان بوده است و حتما شما هم ماجراهایی در این مورد شنیده اید ، هرچند هستند خواهر شوهر عروس هایی که واقعا رابطه ی خوبی باهم دارند ولی آمار افرادی که عکس این رابطه را دارند و گاها چشم دیدن یکدیگر را ندارند بالاتر است مثل نمونه ای که در این بخش از سرگرمی نمناک با ماجرایی متفاوت می خوانید.

عروس خانم جوان ماجرای ما بعد از ماهها برنامه ریزی و رفت و آمد برای آماده سازی تمامی جزئیات و تشریفات مراسم عروسی بالاخره در صدر مجلس کنار همسر آینده اش نشست و این روز را با میهمانان ویژه ای که دعوت کرده بودند جشن گرفت ، همه چیز عالی پیش رفت و طبق برنامه ریزی مراسم باشکوهی شد تا اینکه نوبت به سرو شام رسید ؛ شام مخصوص عروس و داماد روی میز مقابلشان چیده شد و تزیینات مورد نظر همه در کنار غذا به نحو عالی لحاظ شدند در همان حین عروس خانم تصمیم گرفت قبل از خوردن شام به دستشویی برود ولی فکر نمیکرد همین دستشویی رفتن موجب از دست دادن فراموش نشدنی ترین شام زندگی اش باشد.

حرکت عجیب خواهر شوهری در شب عروسی

عروس خانم به دستشویی رفت اما آنجا مشکلی پیش آمده بود که باید توسط پرسنل رفع میشد برای همین بازگشت او سرمیز شام دو نفره شان با آقای داماد کمی بیشتر از حد معمول طول کشید برای همین بعد از 10 دقیقه به سالن بازگشت و به سمت میز مخصوص رفت که ناگهان با صحنه ای باورنکردنی روبرو شد ؛ صحنه ای که خواهر شوهرش در آن نقش ویژه ای داشت.

به دلیل تاخیر عروس خانم خواهر شوهر او تصمیم گرفته بود جای او کنار داماد نشسته و شام او را میل کند و زمانی که عروس خانم از به سالن بازگشت دقیقا چیزی از شام مخصوص عروس و داماد باقی نمانده بود چراکه خواهرشوهر با سرعت قابل تحسینش همه را خورده بود.

مراسم شب عروسی

کار بسیار عجیب خواهر شوهر در مراسم عروسی

جالب تر از این کار عکس العمل خواهر شوهر بود که با دیدن عروس متعجب گفت :من چون می دانستم تو رژیم داری برایت دسر را نگه داشتم و شام را به جای تو خوردم.

عروس بینوا که نمیتوانست مقابل آن همه میهمان عکس العمل خاصی از خود نشان دهد و خاطرات خوشی که تا قبل از آن لحظه برای او و میهمانان خلق شده بود را خراب کند بدون گفتن حتی یک کلمه کنار آقای داماد و پشت بشقاب خالی اش نشست و به میز تزیین شده ای که توسط داماد و خواهرش اثری از تزییناتش نمانده بود نگاه تلخی انداخت و ترجیح داد همه چیز را طبیعی جلوه دهد .

او می گوید بعد از دقایقی از همسرم پرسیدم چرا این اتفاق افتاد و او چرا شام مرا خورد که همسرم جواب داد :من هم تعجب کردم و به او گفتم نباید چنین کاری انجام دهد ولی او گفت همسرت ماههاست که رژیم دارد و برای خوش اندام شدن سختی های بسیاری تحمل کرده و محال است با خوردن شام امشب زحماتش را نابود کند و مطمئنا شام نمیخورد و تنها دسر خواهد خورد برای همین من به جای او شام را میخورم.

این ماجرا در یکی از کشورها اروپایی اتفاق افتاده است و میرر آن را منتشر کرده ولی هیچ اسمی از عروس و داماد در آن برده نشده است.

خواهر شوهر بازی وحشتناک و زننده در شب عروسی !!

2.832
این مطلب مفید بود ؟1814
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب /ن
وبگردی