دوربینهای ثبت تخلف
پلیس راهنمایی و رانندگی راهور جهت کنترل سرعت یک خودرو در میان تعدادی خودرو دیگر، از دوربینهای ثبت تخلف استفاده می کند و جریمه های ثبت شده توسط دوربین قابل بخشش نیست.

تصویری ببینید از نحوه کار دوربینهای ثبت تخلف

تخلفات مختلفی نظیر تخلف سرعت لحظه ای خودرو ها، تخلف سرعت میانگین، تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف پارک در محل غیر مجاز، تخلف سبقت غیر مجاز و ... وجود دارند، که به منظور ثبت هر تخلف سامانه استاندارد برای آن می بایست نصب گردد.

به عنوان مثال سامانه ای که تنها سرعت لحظه ای را ثبت می نماید، می بایست بتواند با خطای حداکثر 2% در تمامی شرایط جوی و تا سرعت 250 کیلومتر در ساعت را ثبت، عکس برداری و یا فیلم برداری نماید. در حالی که به منظور ثبت سرعت میانگین این مسئله متفاوت می باشد.

رئیس اجرائیات پلیس راهور گفت:اگر سرعت غیرمجاز بین 30 تا 50 کیلومتر در ساعت باشد راننده متخلف علاوه بر جریمه 200 هزار تومان پنج نمره منفی دریافت می کند. همچنین سرعت غیرمجاز تا بیش از 30 کیلومتر در ساعت 60 هزار تومان جریمه دارد.وجریمه های ثبت شده توسط دوربین های کنترل سرعت بە هیچ وجه قابل بخشش نیست.

همچنین جرایم ثبت شده توسط دوربین ها شامل قانون دو برابر شدن جریمه در صورت عدم پرداخت نیست و فقط جرایم تسلیمی و الصاقی هستند که دو برابر میشوند

دوربینهای ثبت تخلف

دوربینهای ثبت تخلف

نحوه کار دوربینهای ثبت تخلف رانندگی + عکس

3.5100
این مطلب مفید بود ؟7030
برگرفته از صبحانه -/ ر
برچسب : سرگرمی
وبگردی