رابطه بین دختر و پسر
اسلام رابطه بین دختر و پسر نمی گوید پسر و دختر نباید به هم علاقه داشته باشند، بلکه می خواهد این علاقه در چارچوب و هدفمند باشد.اسلام نه غریزه جنسی را سرکوب می کند و نه اجازه بی بندباری را به هرکس می دهد.

چرا در اسلام رابطه بین دختر و پسر اشکال دارد

در اسلام نه آزادی مطلق و رها پذیرفته شده است و نه محدودیت و منع هر گونه رابطه، بلکه ارتباط بین دو جنس مخالف در یک چهارچوب مشخص تعریف شده است.در واقع دیدگاه اسلام ناظر به نگرش (اعتدالی) است.

از نظر شرع مقدس اسلام هر گونه ارتباط بین دختر و پسر، قبل از ازدواج، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد. با نگاهی به پاسخ مراجع عظام تقلید به برخی از استفتاءات، این مطلب روشن می شود.

رابطه بین دختر و پسر

رابطه دوستی بین دختر و پسر

آیا در گفتگوی زن و مرد نامحرم، فرقی بین گفت و گوی مستقیم و از راه دور هست؟
همه مراجع:خیر، هیچ تفاوتی در حکم نمی کند و در هر دو مورد، اگر با قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال دارد.[1]


چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی، چه حکمی دارد؟
همه مراجع:در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد. جایز نیست.[2]


آیا سلام کردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، جایز است؟
همه ی مراجع:اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.[3]


شوخی کردن با نامحرم چه حکمی دارد؟
همه ی مراجع:اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا بترسد به گناه بیفتد، جایز نیست.[4]


آیا ارتباط صمیمی بین دختر و پسر در هنگام همکاری یا مهمانی اشکال دارد؟
همه ی مراجع:دوستی بین دختر و پسر جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است. اما ارتباط شغلی، اگر باعث مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد.[5]

از مجموع مطالب و مسائل مطروحه ی فوق نتیجه می گیریم که:هر گونه ارتباط بین دختر و پسر، قبل از ازدواج، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد.

از مجموع مطالب و مسائل مطروحه ی فوق نتیجه می گیریم که:هر گونه ارتباط بین دختر و پسر، قبل از ازدواج، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد.

اما ارتباط شغلی و حرفه ای و علمی و تحصیلی، اگر باعث فتنه و مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد.


یکی از حدود الهی که متاسفانه خیلی کم رنگ در جامعه شده است و به آن بی توجه هستند، دوست نبودن با نامحرم (جنس مخالف) است. قرآن خطاب به مردان و زنان مسلمان می ‏فرماید:

وَ لا مُتَّخِذی أَخْدان‏ (مائده/ 5) ومردان دوست پنهانی نگیرید.

وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدان (نساء/25) وزنان دوست پنهانی نگیرند.

با توجه به این موضوع به پرسش ها و پاسخ های زیر توجه کنید.
پرسش:دوستی زن و مرد نامحرم و نامه نگاری و تماس تلفنی با یکدیگر چه حکمی دارد؟
پاسخ:همه مراجع:حرام است‏. (مسائل جدید، ج 5، ص 73؛ استفتائات بهجت، ج 3، س 683؛ استفتائات مکارم، ج 3، س 683؛ اجوبه الاستفتائات، س 771٫)


پرسش:آیا دوستی با نامحرم به‏ عنوان آزمایش طرف مقابل‏ جایز است؟
پاسخ:جایز نیست. (استفتائات سبحانی، ج 2، س 1229٫)


پرسش:اگر کسی به جنس مخالف بگوید دوستت دارم چه حکمی دارد؟
پاسخ:جایز نیست، چون ترس افتادن به گناه در میان است . (اجوبه الاستفتائات، س 776؛ جامع الاحکام صافی، ج 2، س 1661؛ استفتائات مکارم، ج 2، س 1049 و 1075٫)

دوست داشتن شخصیت‏ های معنوی از جنس مخالف از روی محبت الهی مانعی ندارد. (احکام نگاه و پوشش، نشر معارف، ص 76٫)

دوستی با نامحرم حرام است، چه با اطلاع و اجازه پدر باشد و چه بدون اجازه، چه با هدف ازدواج باشد و چه نباشد. (استفتائات مکارم، ج 2، س 1049 و 1075٫)

وعده و قرار با دوستان نامحرم، حرام است و سفر به عنوان دیدار آنها سفر معصیت محسوب می‏شود و باید در چنین سفرهایی نماز را کامل خواند. قرآن می‏ فرماید:

لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا (بقره/ 235٫) پنهانی با آنها قرار نگذارید.

منابع:
شهر سوال مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی،
دانا کده بخش احکام شرعی

آیا رابطه بین دختر و پسر اشکال دارد؟

3.868
این مطلب مفید بود ؟5216
برگرفته از تبیان-/ ر
وبگردی