رنگ دریا
آب برخی از دریاها و اقیانوس ها به رنگ فیروزه ای هستند و برخی دیگر به رنگ آبی تیره، قهوه ای یا حتی سبز است. دلایل مشخصی برای تفاوت رنگ ها وجود دارد.

رنگ دریا و اقیانوس ها آبی است؟

آبها بی رنگ هستند اما اغلب ما رنگ دریاها و اقیانوسها، را آبی می دانیم. آب دریا و اقیانوس می تواند براساس زمان و مکان تغییر کند و گاهی آبی فیروزه ای، سبز مایل به سفید، سرمه ای تا آبی به رنگ تیره و... دیده شود. دریا همانطور که میدانید در حال تغییر رنگ است و ما در این بخش از سرگرمی نمناک میخواهیم با دلایل این تغییر رنگ آب دریا و با رنگ اقیانوس ها و دریاها آشنا شویم.

تفاوت رنگها در آب دریا

چندین نظریه در مورد رنگ دریاها و اقیانوس ها وجود دارد:

 طول موج های آبی حداقل، توسط آب عمیق اقیانوس جذب می شوند، پراکنده هستند و به چشم ناظر منعکس می شوند

بیشتر اوقات اقیانوس آبی به نظر می رسد، زیرا این رنگی است که چشم های ما می بینند. اما اقیانوس می تواند به رنگ های دیگری بسته به ذرات آب، عمق آب و مقدار آن به نظر برسد. رنگ هایی که ما می بینیم به انعکاس طول موج نور در چشم های ما بستگی دارد.

بسته به ترکیب بندی ماده، طول موج نور از ماده به طور متفاوت عبور می کند. طول موج های آبی به عمق بیشتری از اقیانوس منتقل می شوند، در حالی که طول موج های قرمز به سرعت جذب می شوند. مولکول های آب طول موج های آبی را با جذب امواج نور پراکنده می کنند و سپس به سرعت امواج، نور را به جهات مختلف ساطع می کنند. به همین دلیل است که بیشتر، طول موج های آبی که به چشم های ما منعکس می شوند وجود دارند.

ذرات در آب ممکن است به انعکاس نور آبی کمک کنند

خلوص آب دریا متفاوت است. ذرات معلق در آن می توانند پراکندگی نور را افزایش دهند.

اقیانوس، آسمان آبی را منعکس می کند

اقیانوس هم چنین ممکن است آسمان آبی را منعکس کند. با این حال این مساله تنها در زوایای نسبتا کم و زمانی که آب صاف است وجود دارد.

علت تفاوت رنگ دریاها :

طول موج های مختلف

نور خورشید از طیف طول موج های مختلف تشکیل شده است و طول موج های بلندتر در چشم به رنگ قرمز و نارنجی و طول موج های کوتاه تر به رنگ آبی و سبز در می آیند.

تفاوت رنگها در آب دریا

مواد درون اقیانوس

اقیانوس ها بیشتر با گیاهان، حیوانات کوچک، رسوبات معلق یا آلاینده ها پر شده اند. اقیانوس شناسان بر این باورند که رنگی که در سطح اقیانوس دیده می شود، منعکس کننده آنچه در عمق گسترده آن اتفاق می افتد، است . در یونان آب دریا به رنگ زیبای فیروزه ای است زیرا سطح پایین آن یا سنگ سفید یا شن سفید وجود دارد. در این دریا نورها پایین آمده، به سطح برخورد می کنند و بازتاب آن به بالا برمی گردد، بنابراین رنگ آبی روشن روی سطح آب نمایان می شود.

فیتوپلانکتون ها

جایی که گیاهان میکروسکوپی، فیتوپلانکتون ها وجود دارند، رنگی شبیه سبز پیدا کند. چنانچه بخش سرگرمی نمناک اشاره کرده است فیتوپلانکتون ها منابع غذایی اولیه زئوپلانکتون ها، موجودات ریزی ماند پاروپا، کریل و ستاره دریایی هستند. هرچه فیتوپلانکتون بیشتری در آب اقیانوس های جهان شناور باشد، دی اکسید کربن بیشتری از جو زمین مکیده می شود. فیتوپلانکتون ها با جذب دی اکسید کربن و رهاسازی اکسیژن، نقش مهمی در چرخه کربن جهانی بازی می کنند. در صورت مرگ فیتوپلانکتون مواد آلی در کف دریا ته نشین می شوند و دی اکسید کربن بیشتری به مواد آلی تبدیل می شود. در حالی که بیشتر فیتوپلانکتون آب اقیانوس را به رنگ سبز می کشانند، برخی از این اقیانوس ها به رنگ قرمز-زرد، قرمز یا قهوه ای دیده می شوند.

رسوب حاصل از رودخانه های وارد شده

بعضی اوقات اقیانوس ها سبز به نظر می رسند. این اتفاق ممکن است به دلیل زندگی گیاهی درون اقیانوس و یا رسوب حاصل از رودخانه های وارد شده به درون اقیانوس باشد. در نهایت رنگ آبی بیشتر جذب می شود و رنگدانه های زرد گیاهان با امواج نور آبی مخلوط می شوند تا رنگ سبز را تولید کنند.

بیابان های اقیانوسی

به دلیل افزایش دمای دریا سطح کلروفیل در اقیانوس های نیمکره شمالی کاهش و در بعضی از اقیانوس های نیمکره جنوبی افزایش یافته است و بیابان های اقیانوسی به وجود آمده است. ممکن است گرم شدن جهانی برسطح فیتوپلانکتون در دریاها تاثیر گذاشته و سبب تغییر رنگ دریا شود.

بادها و جریان های مرتبط با طوفان

گاهی اوقات برخی قسمت های اقیانوس بعد از عبور طوفان به رنگ قهوه ای به نظر می آیند. این امر به دلیل بادها و جریان های مرتبط با طوفان شن و رسوب رودخانه ها هستند که به اقیانوس ها منتهی می شوند.

آیا واقعا رنگ آب دریا آبی است ؟ + حقایق جالب

4.359
این مطلب مفید بود ؟518
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن/ف
برچسب : آیا میدانید
وبگردی