زبان بدن
در دنیای ارتباطات فردی و اجتماعی زبان بدن نقش مهمی ایفا می کند ، یک فرد در مصاحبه های کاری و حتی جلسه خواستگاری بایستی مراقب حرکت دست و اعضای بدن خود باشد.

با زبان بدن اعتماد دیگران را به خود جلب کنید

افراد تمایل دارند توانایی خود را در زمینه روانشناسی وفهم صداقت و چهره شناسی افراد بالا ببرند دروغ گوهای ماهر در این زمینه ها حالت چشم وژست ها کارشناس هستنداما زبان بدن فاکتور قوی برای فهم صداقت است و همینطور ما تمایل بیشتری به کمک کردن به افراد ساکت و آنهایی که گفت و گو نمی کنند داریم اگرچه تقلید هم یک راه اعتمادسازی است.
زبان بدن

با زبان بدن راه اعتماد اطرافیان را به سمت خود هدایت کنید

3 روش جلب اعتماد دیگران با زبان بدن

لرزش دست
تنها از یک دست استفاده کنید و دست را عمودی نگه دارید. وقتی دو دست لرزان رو به روی خود بیاورید مثل افراد گستاخ می شوید چندان خوب نیست با کف دست دست دیگر را بگیرید واگر لازم شد دست طرف مقابل راسفت بگیریدنه طوریکه استخوان های شان را فشار دهید در چنین مواقعی چشم در چشم یکدیگر نگاه کنید و هرگز دستهارا داخل جیب نگذارید.
صحبت کردن یا گوش کردن
چشم در چشم نگاه کردن بیشتر اوقات از اهمیت خاصی برخوردار است اما گاهی اوقات می تواند غیر عادی باشد.
نشستن یا ایستادن
اگر می خواهید با مرد صحبت کنید بهتر است کنار او بنشینیدنه مقابل آنها بایستید این کار کمتر موجب عصبانیت آنها می شود تا اینکه مقابل یکدیگر و چشم در چشم باانها صحبت کنید اما مقابل یک خانم بایستید یابنشینید اینگونه برای آنها بهتر است.

3 حالت زبان بدن برای جلب اعتماد دیگران

3.812
این مطلب مفید بود ؟93
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ز.ن
برچسب : زبان بدن
وبگردی