ساخت کاردستی
ساخت کاردستی با مقوا و وسایل دورریختنی برای کودکان کار شما خلاق هاست . یک رول دستمال توالت و مقداری خرده ریز بردارید و برای کودک یک اسباب بازی بسازید.

 ساخت کاردستی با ایده های جالب کودکان را به وجد می اورد تا با استفاده از ساده تریت وسایل همچون مقوا و یا وسایل بازیافتی برای خود اسباب بازی ساخته و از بازی با آن لذت ببرد.

 ساخت کاردستیساخت کاردستی با رول دستمال توالت

اموزش ساخت کاردستی

 

 

 ساخت کاردستی - ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

ساخت کاردستی

 

 ساخت کاردستی - ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

ساخت کاردستی
 

 ساخت کاردستی - ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

کاردستی با وسایل دورریختنی

 

 ساخت کاردستی - ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

ساخت کاردستی

 

 ساخت کاردستی - ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

ساخت کاردستی زیبا

 

 ساخت کاردستی - ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

ساخت کاردستی

 

 ساخت کاردستی - ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

ساخت کاردستی

 

 

 ساخت کاردستی - ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

ساخت کاردستی

 

 ساخت کاردستی - ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

ساخت کاردستی

 

 ساخت کاردستی - ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

ساخت کاردستی

 ساخت کاردستی - ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

ساخت کاردستی 

 

ساخت کاردستی با رول دستمال توالت

4.1228
این مطلب مفید بود ؟18939
منبع : نمناک /ن
وبگردی