طرح ترافیک در تهران
جالب است بدانید طرح ترافیک در تهران قدمت 150 ساله دارد، این طرح نخستین بار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار با منع ورود چهارپایان باربر به محوطه میدان ارگ به اجرا درآمد.

تاریخچه اجرای طرح ترافیک در تهران

با توجه به جمعیت چندین میلیونی ساکن و غیر ساکن شهر بزرگ تهران، راهنمایی و رانندگی تهران از سالهای گذشته با اجرای طراح های ویژه ترافیکی، تردد در ساعاتی خاص از محدوده ی شلوغ مرکز شهر را ممنوع نمود.جالب است بدانید طرح ترافیک در تهران قدمت 150 ساله دارد، این طرح نخستین بار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار با منع ورود چهارپایان باربر به محوطه میدان ارگ به اجرا درآمد.پس از بنای میدان توپخانه در ارگ سلطنتی، در وسط میدان ارگ استخری بنا کردند و اطراف آن را سنگ فرش کرده و کالسکه رو ساختند و مابقی میدان را به فضای سبز تخصیص دادند اما عبور و مرور مال ها به این قسمت دردسرساز شده بود.

لاجرم از شیوه ای دیگر استفاده کرد؛ اطراف باغچه را با ستون های سنگی و نرده های چوبی محصور ساخت و برای ممانعت از عبور و مرور چهارپایان در این میدان،خندق شرقی را پر کرد و روی آن خیابانی ساخت از توپخانه تا دهنه ی بازار.

طرح ترافیک در تهران

طرح ترافیک تهران در زمان های قدیم

در واقع اولین خیابان تهران به شکل و شمایل کنونی به نام ناصریه که امروز ما آن را به نام ناصرخسرو می شناسیم،ساخته شد.بدین ترتیب عبور و مرور چهارپایان باربر از محدوده میدان ارگ قطع و نخستین طرح ترافیک ایران در آن وضع شد. در حقیقت از صدقه سری این طرح ترافیک، اولین خیابان تهران شکل گرفت.

 

اجرای طرح ترافیک در تهران در سالهای جدید

پس از گذشت سالها و پیشرفت در اجرای قوانین تجهیزات و امکانات نوینی در طرح ترافیک بکار گرفته شد و همچنین در نامه شورای عالی ترافیک به پلیس راهور تاکید شده مصوبات شورای عالی ترافیک شهرهای کشور پس از تصویب وزیر کشور برای تمام وزارتخانه ها، موسسات، سازمان های دولتی، نهادها و موسسات عمومی و خصوصی لازم الاجراست.

لازم به ذکر است دوربین ها و افسران راهنمایی و رانندگی در این محدوده ها حضور دارند و برای خودروهای غیرمجازی که در ساعات تعیین شده در محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد تردد کنند، اعمال قانون خواهد شد.

طرح ترافیک در تهران

اجرای طرح ترافیک در تهران در سالهای جدید

طرح ترافیک در تهران چگونه ایجاد شد؟

3.36
این مطلب مفید بود ؟42
برگرفته از خبرگزاری فارس - آسمونی - / ل
وبگردی