عجیب ترین چند قلو های دنیا
در یکی از تولدهای چندقلویی نادر در دنیا یک زن آمریکایی صاحب سه فرزند شد که دوتای آنها به یکدیگر چسبیده بودند.

اگرچه چند قلویی تنها درصد کمی از همه تولدها را شامل می شود (کمتر از سه درصد) اما میزان آن رو به افزایش است. بر طبق مرکز ملی آمار سلامت امریکا، دوقلویی از سال 1980 به میزان 49 درصد در آمریکا افزایش یافته است.در یکی از زایمان چندقلوها یک خانم در حالی صاحب سه قلوهای همسان شد که دو نوزادش از ناحیه لگن به یکدیگر چسبیده اند.

پزشکان آمریکایی با بیان اینکه این نوع از تولد، بسیار نادر اتفاق می افتد و از هر 51 میلیون در یک مورد رخ می دهد، اظهار داشتند که در حال حاضر وضعیت جسمانی این سه قلوهای دختر مساعد است.

پدر سه قلوها نیز گفت:هر سه فرزندم دوست داشتنی هستند و مهم نیست با چه وضعیتی به دنیا آمده اند. با این وجود دوقلوهای به هم چسبیده برای مراقبت های بیشتر و عمل جراحی تحت درمان قرار دارند.
 
به گفته پزشکان دوقلوهای به هم چسبیده پیش از آغاز روند جداسازی لازم است شش ماه تا یک سال تحت مراقبت ویژه باشند.
 
سه قلوهای آمریکایی

تولد عجیب ترین چند قلوهای دنیا در آمریکا + عکس

4.259
این مطلب مفید بود ؟4910
برگرفته از جام جم-/ف
وبگردی