عده طلاق و فوت همسر
وقتی زنی از شوهرش طلاق می گیرد و یا شوهرش فوت می کند و یا به هر دلیلی جدایی بین زن و مرد به وجود می آید زن برای اینکه بتواند ازدواج مجدد داشته باشد باید طبق احکام دین و نظر فقها عده نگه دارد.

نکات لازم برای زنان در رابطه با عده طلاق و فوت همسر

در این مطلب به مسئله نگه داشتن عده توسط زن پس از طلاق از شوهر یا فوت شوهر یا جدایی در ازدواج موقت و یا هر نوع جدایی که بین زن و مرد اتفاق می افتد ، می پردازیم. فقها در مورد مسئله عده نگه داشتن زن نظرات و دیدگاه هایی دارند که در ادامه بیان می کنیم.

بیوه شدن زن و چگونگی سپری کردن این ایام، خود تابع احکامی است که لازم است زنان، نسبت به آن آگاهی داشته باشند. از دست دادن همسر یا طلاق، به معنای پایان یافتن رابطه زوجیت، اثرات وضعی و فقهی را برای زن به همراه دارد و زن موظف است به علل گوناگون، مدت زمانی را بدون رابطه زوجیت به سر برد تا بتواند ازدواج مجددی داشته باشد، این ایام را عده می نامند.

عده طلاق

عده طلاق و وفات همسر

چه کسانی عده ندارد؟

به فتوای همه مراجع (حضرات آیات خمینی، مکارم شیرازی، زنجانی، سبحانی، مظاهری، بهجت، فاضل لنکرانی و...) زنی که از همسرش جدا شده است، اگر 9 سالش تمام نشده باشد؛ و همچنین زن یائسه، عده ندارد.

بنابر قول حضرات آیات امام خمینی، مکارم شیرازی، سبحانی و مظاهری، عده نداشتن زن به این معناست که اگر چه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد، بعد از طلاق می تواند فوراً شوهر کند.

از این بیان می توان دریافت زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده است نیز عده ندارد؛ چنان چه آیت الله زنجانی فرموده اند:اگر شوهر زنش را پیش از نزدیکی با او طلاق دهد، عده ندارد و زن می تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.

آیت الله مکارم شیرازی، فلسفه عده را چنین بیان می کنند:«مسئله عده زنان، فلسفه های متعددی دارد و منحصر به مسئله انعقاد فرزند نیست؛ لذا در تمام مواردی که شرع گفته است، زن باید عده نگه دارد، هرچند عقیم و نازا باشد، یا رحم خود را برداشته باشد یا فرضاً چند سال است از شوهر خود جدا زندگی می کند؛ در تمام این صورت ها باید عده نگهدارد.»

نظر فقها در مورد عده طلاق

طلاق گرفتن و یا وفات همسر 

عده طلاق

مام خمینی (ره) می فرمایند:زنی که 9 سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیکی کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عده نگه دارد؛ یعنی بعد از آن که در پاکی طلاقش داد، به قدری صبر کند که دوباره حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید، عده او تمام می شود و می تواند شوهر کند.

در حقیقت بنابر نظر حضرات آیات مکارم شیرازی، مظاهری، وحیدخراسانی، تبریزی، ملاک عده در طلاق، دو بار پاک شدن از حیض است و بار سوم که حیض دیده شد، عده به اتمام رسیده است.

اما ممکن است زن جزو کسانی باشد که حیض نمی بینند؛ در این شرایط حضرات آیات امام خمینی، سیستانی، زنجانی، اراکی، صافی، وحیدخراسانی می فرمایند:زنی که حیض نمی بیند اگر در سن زن هایی باشد که حیض می بینند، چنان چه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق تا سه ماه عده نگه دارد. 

و آیت الله مکارم شیرازی توضیح می دهند:منظور از سه ماه آن است که اگر اول ماه است، سه ماه تمام هلالی و اگر روز دیگری از ماه است مانند پنجم یا دهم، هنگامی که پنجم یا دهم ماه چهارم شود، عده او تمام است؛ مثلاً اگر پنجم ماه رجب او را طلاق گفته، پنجم ماه شوال عده او تمام است.

آن چه گذشت در مورد زن غیرباردار بود، اما اگر زنی باردار طلاق داده شود، آیت الله وحیدخراسانی می فرمایند:عده او تا زمانی که وضع حمل نماید، ادامه دارد؛ و این قول تمام مراجع است.

زن، در پایان زمان عقد موقت نیز، ملزم به نگهداشتن عده است. امام خمینی، حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، فاضل لنکرانی، وحیدخراسانی می فرمایند:عده عقد موقت برای زنی که عادت ماهانه می بیند، به مقدار دو حیض کامل است و اگر عادت نمی بیند، چهل و پنج روز تمام است.

عده وفات

وفات نیز عاملی است که باعث انقطاع زوجیت می شود. لذا زن با فوت همسر نیز باید عده نگاه دارد، اما مدت عده ای که لازم است زن برای فوت همسر نگاه دارد، با عده طلاق متفاوت است.

آنچه فقها می گویند آنست که زنی که شوهرش مرده است باید تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد؛ اگرچه یائسه یا صیغه باشد، یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد. این قول همه مراجع اعم از امام خمینی (ره) و حضرات آیات وحیدخراسانی، تبریزی، سیستانی، بهجت، مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی و... است.

هم ایشان معتقدند در صورتی که زن باردار باشد، مدت عده تا زمان وضع حمل او خواهد بود؛ ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند.

همچنین بنابر نظر همین مراجع، اگر شوهر زن غایب یا در حکم غایب باشد، ابتدای عده وفات برای زن، از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود؛ و آیت الله سیستانی تصریح می کنند:نه از زمان مرگ شوهر.

در عده وفات نکته ای که وجود دارد آنست که عده نگاه داشتن، تنها به معنای ازدواج نکردن نیست؛ بلکه مسائل دیگری نیز باید رعایت شود.

طبق نظر امام خمینی (ره) و حضرات آیات فاضل لنکرانی، سیستانی، سبحانی و مظاهری:زنی که در عده وفات است، حرام است که لباس الوان بپوشد و منظور از الوان در لسان فقها، لباس های زینتی و هر لباسی است که در عرف زینت محسوب می شود.

امام خمینی (ره) در ادامه بیان حرمت پوشیدن لباس الوان، سرمه کشیدن و کارهای دیگری را که زینت حساب می شود را نیز حرام دانسته اند.

اما حضرات آیات مکارم شیرازی و زنجانی تنها بر خودداری از انجام چنین اعمالی تأکید داشته اند و ذکری از حرمت به میان نیاورده اند.

نکات

در مورد این که زن زناکار نیز عده دارد یا خیر، فقها قایل به عدم لزوم نگاه داشتن عده اند؛ آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند:هر نوع جدایی زن از مرد بعد از انجام عقد و دخول، عده دارد و در مورد زنا نیز احتیاط آن است که به اندازه یک بار عادت و پاک شدن، از نکاح خودداری کنند.

و در مورد عده زنی که داروی ضدحاملگی مصرف می کند یا رحم او برداشته شده است نیز فقها به اتفاق قائل به لزوم رعایت مدت زمان عده اند. آیت الله مکارم شیرازی در این زمینه می فرماید:«از مجموع ادله شرعیه استفاده می شود که نگه داشتن عده تنها به خاطر احتمال بارداری نیست، و این در واقع یکی از علل آن است؛ نه تنها علت و یکی از علل آن، حفظ حریم زوجیت است؛ به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه می گویند باید عده نگه دارد؛ درحالی که بعد از غیبت یک ساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنین اگر شوهر در زندان باشد، یا بر اثر بیماری گرفتار عنن گردد، و یقین پیدا کنیم که شوهر برای همیشه عقیم شده، در تمام این فروض، عده بر زن لازم است؛ درحالی که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.»*

آنچه زنان باید در مورد عده طلاق و فوت همسر بدانند

4.161
این مطلب مفید بود ؟5011
برگرفته از مهرنیوز -/ ن.م
برچسب : طلاق
وبگردی