فنگ شویی تخت خواب
در فنگ شویی اتاق خواب به خصوص به تخت خواب حسابی دقت کنید و بدانید تخت خواب را کجاها نباید قرار دهید چون میتواند تاثیر منفی در خواب شما داشته باشد.

قوانین فنگ شویی برای تخت خواب

برای اینکه اتاق خوابی ایده آل و همه چیز تمام طراحی کنید طوری که انرژی مثبت در آن موج بزند باید قوانین فنگ شویی را نیز رعایت کنید، در این بخش از دنیای مد نمناک به فنگ شویی تخت خواب میپردازیم و به شما میگوییم از نظر فنگ شویی بدترین جاها برای قرار دادن تخت خواب کجاست.

وقتی تخت خواب تان را در جایی نامناسب قرار دهید باعث ایجاد انرژی منفی میشود که این انرژی منفی بر روی خواب و رابطه شما تاثیر بدی خواهد گذاشت. بدترین جاها برای قرار دادن تخت خواب کجاست؟

فنگ شویی تخت خواب

اصول فنگ شویی تخت خواب

- تخت خواب را نزدیک در اتاق خواب قرار ندهید، از آنجایی که درها معمولا دارای انرژی ورودی زیادی هستند و این انرژی در برابر میزان انرژی که شما برای اطراف تحت خواب لازم دارید فوق العاده زیاد و بیش از حد است.

- از نظر فنگ شویی تخت خواب نباید دقیقا روبری در اتاق خواب باشد زیرا درها دارای انرژی کششی هستند و وقتی تخت خواب روبری در باشد تمام انرژی خوب از طریق در به بیرون منتقل میشود.

قوانین فنگ شویی

قوانین فنگ شویی در اتاق خواب

- هرگز تخت خواب را زیر پنجره قرار ندهید، وقتی تخت خواب زیر پنجره باشد باعث تضعیف انرژی فردی میشود و شما احساس امنیت نخواهید کرد، از نظر فنگ شویی پیشنهاد میشود از یک سرتختی محکم استفاده کنید.

- قرار دادن تخت خواب زیر سقف شیب دار اشتباه است زیرا در این صورت انرژی شما زیر آن تحت فشار قرر میگیرد و در نهایت روی سلامتی شما تاثیر منفی میگذارد.

فنگ شویی اتاق خواب

قوانین فنگ شویی تخت خواب

- تخت خواب روبری آینه نباشد زیرا آینه باعث تخلیه انرژی شما میشود و آرامش را از شما سلب میکند.

 

بدترین جاها برای تخت خواب در فنگ شویی + عکس

3.431
این مطلب مفید بود ؟2110
منبع : بخش دنیای مد نمناک /ح
وبگردی