قدرت یادگیری
در حقیقت تربیت و روانشناسی میان دختر و پسر تفاوت عمیقی با یکدیگر دارد در این مطلب تفاوت در قدرت یادگیری بین دختر ها و پسر ها را بررسی میکنیم.

دختر ها قدرت یادگیری بیشتری دارند یا پسرها؟

تفاوت های فیزیکی در رشد مغز یک پسر و دختر وجود دارد؛ اما در حال حاضر محققان هنوز به این موضوع که این تفاوت چه اثری بر رفتار، شخصیت و غیره دارد؛ پی نبرده اند. برای نمونه؛ دانشمندان می گویند:یک منطقه از مغز که وجود دارد که پسرها را به سمت وسایل پر تحرک و دخترها را سمت پرورش دادن می کشاند؛ البته این مسائل هنوز تثبیت نشده است.

تفاوت های زیادی بین تربیت و رشد مغز دخترها و پسرها با یکدیگر وجود دارد.کودکان به رفتارهای والدین توجه کرده و هنگام بازی نقش مشابه والدین همجنس خود را انتخاب می کنند به طوریکه در بازی دخترها نقش مادر و پسرها شغل پدر را انتخاب می کنند.

یکی از روانشناسان ابراز داشت:دخترها در زمان کودکی به سراغ بازی هایی مانند خاله بازی و عروسک بازی می روند اما پسرها بیشتر بازی با تفنگ و ماشین را انتخاب می کنند.
تفاوت یادگیری دختر و پسر

قدرت یادگیری دختر ها و پسرها

وی بیان کرد:دختران نسبت به پسران به مسائل و موارد به صورت عینی و جزئی نگاه می کنند به طور مثال دخترها مسائل ریاضی را با شکل یاد می گیرند اما پسرها به صورت کلی با مسائل روبه رو می شوند.
 

نگاهی به تفاوت های دخترها و پسرها

 
این روانشناس با اشاره به اضطراب دانش آموزان ابراز داشت:دانش آموزان دختر اضطراب های خود را با صحبت کردن با دوستان و خانواده اما پسرها این حالت را با تحرک بدنی تخلیه می کنند.
 
او درخصوص مسئولیت پذیری دخترها اظهار داشت:دخترها در هر شرایط روحی، استرس، شکست و نظم، مسئولیت شان را به تعویق نمی اندازند، اما پسرها با اولین استرس و اضطراب، به دلیل فشار زیاد و درگیری شدید با موضوعی که ذهن شان را آزار می دهد، مسئولیت هایشان را فراموش می کنند.
 
وی با بیان اینکه تفاوت مغزها در یادگیری تاثیر دارد، اذعان داشت:درمغز دخترها نیمکره چپ و راست با همدیگر ارتباط دارند، اما در مغز پسرها این دو نیمکره از ارتباط اندکی با یگدیگر برخوردارند.
 

دخترها درس خوان تر از پسر ها

 
این روانشناس درباره خصوصیات دخترها عنوان کرد:دانش آموزان دختر می توانند کارهای همچون حرف زدن، کار با رایانه، انجام تکلیف و خوردن را در یک زمان انجام دهند اما پسرها فقط یک کار را می توانند انجام دهند.
 
با توجه به مباحث بالا بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت در یادگیری وجود دارد که این نشان دهنده این است که دخترها نسبت به پسرها فعال تر و درس خوان تر هستند.

قدرت یادگیری دخترها بیشتر است پسرها؟

3.67
این مطلب مفید بود ؟52
برگرفته از باشگاه خبرنگاران -/ح
وبگردی