لبخند زدن

لبخند زدن را فراموش نکنید

کد مطلب : 1998زمان مطالعه : 1 دقیقه
دلایلی برای خندیدن. محققان دریافتند، برقرار کردن ارتباط چشمی با دیگران تا 20درصد و لبخند زدن تا 60درصد باعث جذب شدن فرد مقابل می شود.

چند فایده فوق العاده لبخند زدن

 روان شناسان معتقدند که لبخند زدن روی اطرافیان فرد تاثیر مثبت می گذارد. در این مطلب 7 دلیلی که باید لبخند بزنیم بررسی شده که عبارت است از :

1 - طول عمر :
افرادی که عادت به لبخند زدن دارند، عمر طولانی تری می کنند.

2 - باعث بخشش می شود :
با افراد خطاکاری که لبخند می زنند ملایم تر برخورد می شود. مهم نیست این لبخند قلابی، غم انگیز یا واقعی باشد، زیرا در بخشیدن فرد خطاکار موثر است.

3 - کسب همدلی دیگران :
خرید کادو سالروز ازدواج تان را فراموش کرد ه اید؟ اسم کسی را از یاد برده اید؟ با لبخند می توانید همدلی بقیه را به دست آورید. افراد مقابل به جای پافشاری روی آن چه که فراموش کرده اید با دیدن لبخندتان بالاخره شما را می بخشند.

خندیدن

با لبخند زدن زندگی را زیبا کنید

4 - درمان درد :
لبخند زدن راهی برای کاهش اندوه ودرد است.

5 - توانایی فکر کردن :
لبخند زدن، علاوه بر ایجاد احساس راحتی، توجه و توانایی فکر کردن را افزایش می دهد. نتیجه آزمایش این فرضیه نشان می دهد داوطلبانی که لبخند می زنند در کارهایی که نیاز به کل نگری و دقت بیشتری دارد موفق تر از دیگران هستند.

6 - افزایش اعتماد :
نتایج یک تحقیق نشان می دهد افراد به فردی که لبخند می زند، 10درصد بیشتر اعتماد دارند.

7 - جذب دیگران :
محققان دریافتند، برقرار کردن ارتباط چشمی با دیگران تا 20درصد و لبخند زدن تا 60درصد باعث جذب شدن فرد مقابل می شود.

لبخند زدن را فراموش نکنید

3.33
این مطلب مفید بود ؟21
برگرفته از khorasannews.com
وبگردی