مار غول پیکر
مرد کشاورز زمانی که صدای خروس درشت خود را نشنید نگران به لانه مرغ ها رفت و مار غول پیکری از آویزان از سقف دید ، ماری که خروس را قورت داده بود اما باید پس می داد.

مار پیتون خروس غول پیکر قورت داد

مرد کشاورز با ناپدید شدن خروس درشت خود تصور کرد که شاید حیوان از مزرعه فرار کرده است اما دقایقی بعد متوجه شد که مار غول پیکر خروس او را بلعیده است .
Stomach churning moment 15ft python regurgitates farmer's champion fighting rooster - in one piece
مار غول پیکر

 خروس غول پیکر داخل دهان مار پیتون 

ماری که خروس غول پیکری را قورت داد اما موفق به خوردنش نشد

"نات واتانا" کشاورز تایلندی بعد از بیدار شدن از خواب متوجه ناپدید شدن 2 خروس بالغ خود شد و تصور کرد که آنها گریخته اند با دیدن مار پیتون غول پیکری که از سقف آویزان بود متوجه ماجرا شد .
به سرعت نیروی امداد را مطلع کرد تا مشکل را رفع کنند.مار پیتونتوسط نیروهای امداد روی زمین قرار گرفت و با میله ای مخصوص مجبور شد پرنده را از دهان خارج کند .
کشاورز تایلندی می گوید :صبح وقتی از خواب بیدار شدم صدای خروس ها نشیندم برای همین مشکوک شدم و به لانه ی آنها رفتم و متوجه مار پیتون شدم ، ماری که خروس را قورت داده بود صدای عجیبی تولید می کرد . بعد از اطلاع به نیروهای امداد مار غول پیکر مجبور به پس دادن خروس شد اما خروسی که خفه شده بود.
مار غول پیکر
مار غول پیکر
مار غول پیکر
مار غول پیکر

موفقیت نیروهای امداد در بیرون آوردن خروس غول پیکر از شکم مار پیتون

مار پیتون خروس غول پیکر را بلعید اما ... +عکس

4.628
این مطلب مفید بود ؟262
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن
برچسب : مار پیتون
وبگردی