محیط های شغلی
اختلالات اضطرابی و روانی مانند استرس و افسردگی در محیط های شغلی رو به افزایش است, برای کاهش استرس شغلی چه کنیم؟

استرس در محیط های شغلی

یکی از عوامل استرس و اضطراب در محیط کار، افزایش شیفت های کاری است . قبل از جنگ جهانی دوم فقط 15 درصد از کارگران شب کار بودند ، اما اخیراً تمایل به دستیابی به تولید بالا باعث شده که اکثر کارخانجات 24 ساعته و در سه شیفت کار کنند.
درباره وضعیت آزار جنسی در محیط کار، آماری در این خصوص وجود ندارد و معمولا اگر این مسائل به وجود بیاید به مراجع قضائی ارجاع داده می شود.

محیط های شغلی

استرس و اضطراب در محیط های شغلی

وزارت بهداشت وظیفه دارد شرایط سلامت روان را در محیط کار فراهم کند و در محیط کار دو رویکرد داریم. اولین رویکرد، پیشگیری است که تمام تلاش مان را انجام می دهیم تا مشکلات حوزه روان در محیط کار کاهش پیدا کند.

تمرکز ما بر توانمندسازی و آموزش افراد است، زیرا یکی از بزرگ ترین مشکلات در محیط کار، استرس های شغلی است. طبق آمار در ایران 23.6 درصد، دچار درجاتی از اختلالات روان هستند که از این میزان 12.7 درصد افسردگی و 15.6 درصد اختلالات اضطرابی دارند.

این آمار در آمریکا 26 درصد و در کشورهای دیگر 10 تا 12 درصد دچار اختلالات روانی هستند یکی از مشکلات در محیط های کاری اضطراب است که لازم است، مدیریت استرس آموزش داده شود.

67 درصد افرادی که دچار اختلال روان هستند، تصور می کنند خود به خود خوب می شوند و از همین رو، خدمتی دریافت نمی کنند. اما، لازم است بیمه ها برای پوشش خدمات سلامت روان پیشقدم شوند.

محیط های شغلی سرشار از استرس و اضطراب

54
این مطلب مفید بود ؟40
برگرفته از مهر -/ح
وبگردی