معلم فیزیک
آمار تعداد معلمان فیزیک کشور کویت اعلام شد, طبق این آمار کشور کویت فقط 4 معلم فیزیک دارد و این یعنی کمبود شدید معلم فیزیک.

کمبود معلم فیزیک در کویت

رئیس کمیسیون بودجه در پارلمان کویت، با اعلام آمار تعداد معلمان فیزیک در این کشور، جنجال به پا کرد.

"عدنان عبدالصمد" از کمبود شدید معلمان کویتی در درس های تخصصی مانند فیزیک، انتقاد کرد. به نوشتۀ روزنامه "الرأی" عبدالصمد به "محمد الفارس" وزیر آموزش عالی پیشنهاد کرد برای حل معضل کمبود شدید معلمان، به استخدام کویتی های فاقد شناسنامه که آن ها را "بدون" می خوانند، روی بیاورد، به ویژه که بسیاری از این افراد، از نمرات بالایی برخوردارند، اما دانشگاه کویت به سبب "بدون" بودنِ این افراد، حاضر نیست آن ها را بپذیرد.

عدنان عبدالصمد

 کشور کویت با 4 معلم فیزیک

عبدالصمد هشدار داد که در حال حاضر، تنها 4 معلم کویتی در این کشور، فیزیک درس می دهند و این تعداد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

نمایندۀ پارلمان کویت، آموزش و به کارگیری "بدون" ها را سزاوارتر از استخدام معلمان خارجی برای تامین نیازِ کشور به معلمان دانست.

کدام کشور فقط 4 معلم فیزیک دارد؟

2.54
این مطلب مفید بود ؟22
برگرفته از العالم -/ح
برچسب : معلم
وبگردی