معمای چند تا مثلث

معمای چند تا مثلث میبینی

کد مطلب : 12413زمان مطالعه : 1 دقیقه
معمای چند تا مثلث یکی دیگر از معماهایی است که برای افراد باهوش و زیرک آماده کرده ایم در این معما با کمی دقت و حوصله می توانید پاسخ را به درستی حدس بزنید.

بعضی از معما ها هستند با وجود پیچیده بودنشان هیچ نکات انحرافی درونشان وجود ندارد و با کمی دقت پاسخ را می توان ارائه داد. معمای تصویری تعداد مثلث ها که در این بخش در اختیارتان گذاشته ایم از همان معماهایی است که حوصله و دقت بیشتری می طلبد.

با ما همراه باشید تا با حل معمای چند تا مثلث هوش و توانایی خود را بسنجید.

به شکل زیر توجه کنید:

معما


چند مثلث در شکل بالا وجود دارد؟

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦


جواب معمای تعداد مثلث ها :

با کمی حوصله و دقت به این نتیجه می رسیم که تعداد مثلث های موجود در شکل برابر با عدد 27 است. شکل های زیر، به خوبی این مسأله رو توضیح می دهند:

معمای چندتامثلث

معمای چند تا مثلث میبینی

3.8224
این مطلب مفید بود ؟16955
برگرفته از زومیت - / ل
برچسب : معما
وبگردی