امانتداری
داستان کوتاه موشی برای آزمون امانتداری را که برگرفته از کتاب نزهة المجالس است را برای شما در این بخش از سرگرمی سایت نمناک آماده کردیم تا از آن بهرمند شوید.

داستان جالب و کوتاه آزمون امانتداری شاگر

در کتاب نزهة المجالس است که شاگردی گمان قوی داشت که استادش اسم اعظم دارد و اصرار می کرد که استاد او را تعلیم دهد.

روزی استاد برای آزمایش، کوزه ای سربسته به او داد تا برای فلان شخص هدیه برد و او امانتداری کند. شاگرد در وسط راه خواست ببیند که درون کوزه چیست؟ چون سر کوزه را باز کرد، دید موشی زنده بیرون پرید.

شاگرد با کمال غضب نزد استاد رفت و لب به اعتراض گشود. استاد تبسمی نمود و گفت:می خواستم با این آزمون به تو بفهمانم کسی که این قدر امانتدار نیست که موشی را حفظ کند، چطور می تواند اسم اعظم را حفظ کند.

امانتداری

داستان امانتداری

برگرفته از کتاب «وسیلة النجاه»، صفحه 107

داستان کوتاه موشی برای آزمایش امانتداری

3.9144
این مطلب مفید بود ؟11331
برگرفته از خراسان -/ ر
وبگردی