وضو
شخصی دست راستش را بر اثر شکستگی گچ گرفته اند لذا نمی توانددر هنگام وضو گرفتن پای راست و سر خود را مسح کند آیا می تواند سر خود را با دست چپ و پای راست را هم با دست چپ مسح کند یا این که باید نایب بگیرد؟

کسی که دست راستش شکسته و داخل گچ است، چگونه وضو بگیرد

آیات عظام امام، خامنه‏ ای، سیستانی، صافی، فاضل و نوری:باید وضوی جبیره‏ ای بگیرد.

آیات عظام تبریزی، مکارم و وحید:بنا بر احتیاط واجب، باید هم وضوی جبیره ‏ای بگیرد و هم تیمّم کند.

آیت ‏الله بهجت:باید وضوی جبیره ‏ای بگیرد و بنا بر احتیاط واجب، تیمم هم کند.

تبصره. جبیره؛ یعنی، پارچه و پمادی که روی محل زخم یا شکستگی گذاشته می ‏شود. شخص یاد شده، می ‏تواند وضوی جبیره ‏ای را به روش زیر انجام دهد:ابتدا صورت را (با دست چپ یا با گرفتن زیر شیر و یا فرو بردن در آب) بشوید و سپس دست راست را وضوی جبیره ‏ای دهد (با دست مرطوب بر روی آن باند یا گچ بکشد) بعد دست چپ را مانند صورت بشوید. آن گاه با رطوبت آن سر و روی پاها را مسح کند.

وضو

وضو با دست شکسته

منبع:

توضیح ‏المسائل مراجع، م 330؛ آیت ‏الله نوری، توضیح ‏المسائل، م 331؛ دفتر آیت ‏الله خامنه‏ ای. آیت ‏الله وحید، توضیح ‏المسائل، م 336.

احکام وضو با دست شکسته و گچ گرفته

3.854
این مطلب مفید بود ؟4113
برگرفته از انوار طاها-/ ر
برچسب : وضو گرفتن
وبگردی