سربازان زن
پاشنه کفشهای نظامی سربازان زن کره شمالی بیش از 10 سانتی متر است که جنگیدن در این شرایط کمی سخت به نظر می رسد.

پوشش جالب سربازان زن کره شمالی

در زمان های گذشته، زنان با جبهه جنگ سازگار نبودند ولی در حال حاضر، به طور روزافزون، تعداد زیادی از زنان به سربازان ملحق می شوند. هم در کشورهای امن و آرام و هم در جاهای ناآرام، سربازان زن دیده می شوند

همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید سربازان زن کره شمالی پوشش جالبی دارند که با کفش های پاشنه بلند و عجیبی هستند.

سربازان زن

کفش پاشنه بلند سربازان زن کره شمالی

سربازان زن

پوشش سربازان زن کره شمالی

سربازان زن

سربازان زن با کفش پاشنه بلند

سربازان زن کره شمالی با کفش پاشنه بلند

4.26
این مطلب مفید بود ؟51
برگرفته از روز پلاس -/ح
برچسب :
وبگردی