کارمندان گوگل
کارمندان شرکت گوگل از خدمات زیادی استفاده می کنند اما شرکت گوگل آنها را فقط از یک کار منع کرده است!

تنها کاری که کارمندان گوگل از آن منع شدند؟

کارمندان گوگل در محل کار می توانند از خدمات استثنایی زیادی استفاده کنند. می توانند به طور مجانی بهترین غذاها را سرو کنند و موی سر خود را کوتاه کنند، فقط اجازه ندارند اضافه وزن پیدا کنند.

 

کارمندان گوگل

قوانین شرکت گوگل برای کارمندان

کارمندان گوگل

قوانین شرکت گوگل برای کارمندان

کارمندان گوگل

قوانین شرکت گوگل برای کارمندان

کارمندان گوگل اجازه چاق شدن ندارند!

1.47
این مطلب مفید بود ؟25
برگرفته از قدس آنلاین/ی
وبگردی