کودک هندی
رابطه غیر معمول کودک خردسال هندی و میمون ها به یکی از موضوعات جذاب در یکی از روستاهای علی پورهند تبدیل شده است.

دوستی عجیب و دیدنی کودک هندی با میمون ها

بسامارث بناری" کودک خردسال هندی که با دسته ای از میمون ها رابطه ای دوستانه برقرار کرده است به یکی از موضوعات جذاب در یکی از روستاهای علی پورهند تبدیل شده است.
اما "ردی" عموی این کودک درباره واکنش افراد محلی به دوستی برادر زاده اش با میمون ها می گوید روستاییان نگران هستند هنگامی که والدین سامترار در مزرعه کار می کنند او مورد حمله میمون ها قرار بگیرد!
رابطه غیر معمول سامترار و میمون ها زمانی کشف شد که روستائیان دیدند این کودک با دوازده میمون در حال بازی است!
این رابطه عجیب به اقتصاد روستا نیز کمک خواهد کرد و به زودی بازدیدکنندگانی به روستا برای دیدن بازی این پسربچه و میمون ها خواهند آمد.
ردی معتقد است برادر زاده اش سامارث اکنون به دلیل ارتباط ویژه اش با میمون ها یک قهرمان محلی است. با این که خودش هنوز نمی تواند حرف بزند، صدای آنها را تقلید می کند!

کودک هندی

ارتباط ویژه کودک هندی با میمون ها

کودک هندی
 
کودک هندی

بازی کودک هندی با میمون ها

کودک هندی

ارتباط ویژه پسر بچه هندی با میمون ها

کودک هندی

دوستی جالب کودک هندی با میمون ها

رابطه عجیب کودک هندی با میمون ها + تصاویر

2.52
این مطلب مفید بود ؟11
برگرفته از میزان -/ ر
وبگردی