پیشگویی 2018
"بابا وانگا" پیرزن نابینای بلغاری که پیش ار مرگ خود حوادثی چون داعش و سونامی روز بوکس را پیش گویی کرده بود 2 تغییر در جهان را به عنوان پیشگویی 2018 عنوان کرده است.

پیشگویی زن نابینای بلغاری برای سال 2018

زن نابینا و پیش گوی بلغاری که تا پیش از این برخی از رخدادهای بزرگ در جهان را پیش گوبینی کرده بود از قرار معلوم 2 پیش گویی نیز برای سال 2018 داشته است که صبح امروز در میرر منتشر شد.

Blind mystic Baba Vanga 'who predicted 9/11 and Brexit' has made two world-changing predictions for 2018

پیشگویی 2018

پیرزن نابینای بلغاری برای سال 2018 چه پیشگویی کرده است؟ 

زن نابینای پیش گو برای سال 2018 چه پیش بینی کرده بود؟ 

نظریه پردازان معتقدند بابا وانگا پیش از وقوع بسیاری از بلایای طبیعی آنها را پیش بینی کرده است و این موضوع با تحقق برخی از اتفاقات در جهان همچون داعش و ترامپ بیشتر مورد توجه و به سمت واقعیت کشانده می شود. بابا وانگا پیرزن پیشگوی نابینای کشور بلغارستان  ISIS و سونامی روز بوکس و.. را قبل از مرگ خود پیش بینی کرده بود و با تحقق آنها اکثر کارشناسان نظریه پردازی به توانایی این زن اطمینان پیدا کردند .  

پیرزن نابینای پیشگوی بلغاری که در سال 1996 در سن 85 سالگی درگذشت قبل از مرگ دو رویداد مهم برای جهان در حال تغییر و در سال 2018 را پیش گویی کرده است.طبق گفته زنی که تحت عنوان "نوستراداموس بالکان" شناخته می شود، سال آینده دو رویداد مهم در پیش دارد. 

او گفت که در سال 2018 چین به یک "قدرت فوق العاده" در جهان تبدیل خواهد شد و از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت .

پیشگویی 2018

این پیرزن نابینا قبل از مرگش اشاره کرده بود که در سال 2018 همچنین "یک شکل جدید انرژی" بر روی زهره کشف خواهد شد.

پیشگویی 2018

پیشگویی بابا وانگا پیرزن نابینای بلغاری برای 2018

4.2198
این مطلب مفید بود ؟16533
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن
برچسب : پیشگویی
وبگردی