اعتماد به نفس
بررسی ها نشان داده است فوتبال بیش از ورزش های دیگر اعتماد به نفس دختران را افزایش می دهد.

فوتبال اعتماد به نفس دختران را زیاد میکند

دخترانی که فوتبال بازی می کنند اعتماد به نفس بیشتری نسبت به دخترانی که ورزش های دیگر انجام می دهند دارند.
بسیاری از دختران فوتبالیست تیمی که در آن بازی می کنند را مانند خانواده دوم خود می بینند. این مساله باعث افزایش اعتماد به نفس آنها می شود و به آنها کمک می کند تا راحت تر با فشارها کنار بیایند.
بررسی ها نشان داده است فوتبال بیش از ورزش های دیگر اعتماد به نفس دختران را افزایش می دهد.

اعتماد به نفس

فوتبال زنان با اعتماد به نفس آنها رابطه مستقیم دارد

همچنین فوتبال بیشتر از ورزش هایی همچون تنیس به دختران احساس نشاط و انگیزه می دهد. برای انجام این مطالعات چهار هزار دختر جوان مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی ها نشان داد که ورزش فوتبال توانایی دختران در حل مشکلات را افزایش و به آنها کمک می کند تا راحت تر با فشارهای خانوادگی و تحصیل کنار بیایند. 80 درصد زنان فوتبالیست معتقدند که این ورزش اعتماد به نفس آنها را بالا می برد.

همچنین بررسی ها نشان داده است دخترانی که فوتبال بازی می کنند در مدرسه نمرات بهتری را کسب می کنند.
58 درصد دختران مورد بررسی اعلام کرده اند که فوتبال به آنها کمک کرده است تا اعتماد به نفس خود را افزایش دهند.

افزایش اعتماد به نفس دختران با ورزش فوتبال

55
این مطلب مفید بود ؟50
برگرفته از ایسنا-/ ر
وبگردی