نماز
ازدواج با فرد فاسق کراهت دارد و کسی که نماز نمی‏ خواند، مصداق بارز فسق شمرده می‏ شود.

حکم ازدواج با شخصی که نماز نمی خواند چیست

خداوند رحمان و رحیم مطلق است و دامنه رحمانیت او بی کران است. یعنی محال است که کسی سرسوزنی قابلیت فیض و رحمت الهی داشته باشد، ولی از لطف و رحمت او بی نصیب بماند. شکی وجود ندارد که بزرگترین لطف خداوند به بنده اش این است که به او اجازه دهد تا از طریق انحصاری نماز (نه هیچ طریق دیگر) با او صحبت کند. در متون روایی ما مرز ایمان و کفر، ترک نماز دانسته شده است و اگر کسی به هر دلیلی ضرورت نماز را منکر شود (به حکم منکر ضروری دین) کافر است .

نماز

حکم ازدواج با خواستگاری که نماز نمیخواند

همه مراجع فرمودند:ازدواج با او جایز است؛ ولی کراهت دارد.

تبصره :ازدواج با فرد فاسق کراهت دارد و کسی که نماز نمی‏ خواند، مصداق بارز فسق شمرده می‏ شود.

منبع:

حضرت امام، آیت‏ الله نوری، آیت‏ الله مکارم و آیت‏ الله فاضل، العروةالوثقی، ج 2 م 7 ؛آیت‏ الله وحید، منهاج‏ الصالحین، ج 3، م 1298 ؛ آیت‏ الله تبریزی، منهاج‏ الصالحین، ج 2، م 298 ؛ آیت‏ الله سیستانی، منهاج ‏الصالحین، ج 2، م 2؛ آیت‏ الله خامنه‏ ای، اجوبة الاستفتاءات، س‏20 ؛ آیت‏ الله صافی، هدایةالعباد، ج 2، م 4؛ دفتر آیت ‏الله بهجت و آیت‏ الله خامنه ‏ای.

آیا ازدواج با فرد بی نماز جایز است؟

472
این مطلب مفید بود ؟5814
برگرفته از انوار طاها-/ ر
وبگردی