ازدواج
دوران آشنایی قبل از ازدواج درست و اصولی می تواند تا حدود زیادی تکلیف شما را با طرف مقابلتان روشن کند و در عوض یک دوران آشنایی اشتباه می تواند منجر به شکست رابطه شود.

اهمیت دوران آشنایی قبل از ازدواج

در جامعه کنونی ما تعدادی از ازدواج های نسل جوان بر پایه آشنایی قبل از خواستگاری شکل می گیرد و خیلی ها این نوع آشنایی را ملاکی برای انتخاب همسر ایده آل خود می دانند، اما سوال اینجاست دوران آشنایی قبل از ازدواج تا چه حد تضمین کننده یک زندگی مشترک موفق خواهد بود و چه حد و مرزهایی باید در آن رعایت شود؟

دوران آشنایی قبل از ازدواج را زیر نظر خانواده بگذرانید

زمانی که به عنوان دوران آشنایی دختر و پسر قبل از ازدواج از آن یاد می شود به دو نوع خوب و بد تقسیم بندی می شود که هر یک مشخصات خاص خود را دارد و براساس آن می گوییم دوران آشنایی خوب است یا بد؟ البته همیشه توصیه شده که این دوران زیر نظر خانواده ها و نظارت آنها سپری شود .
از نظر ما آشنایی خوب، آشنایی است که بر اساس عقده های روانی، مشکلات، محرومیت های فرد در مراحل مختلف زندگی و... شکل نگرفته باشد. برای مثال دختر یا پسری که تا به حال با جنس مخالف خود آشنایی نداشته، به محض این که با فردی روبه رو می شود، حس می کند تمام خوبی های دنیا در وجود او جمع شده و براساس همین حس یک رابطه شکل می گیرد که بسیار اشتباه و غلط است .
در حالت دوم که شخص دچار اشتباه می شود به این صورت است که اگر فردی در خانواده اش کمبود محبت داشته و نیازهای روانی اش تامین نشده باشد، با مشاهده محبت از طرف مقابل خود حس می کند بهترین انتخاب را انجام داده است، در حالی که اینطور نیست و این انتخاب براساس محرومیت های فرد در گذشته بوده و نه به خاطر خود آن شخص که به او علاقه مند شده است. این دوران با مشکلاتی همراه است و از نظر ما مطلوب نیست و در آینده نیز اگر با هم ازدواج کنند، همسران خوبی نخواهند بود. در کل، دوران آشنایی خوب به دورانی گفته می شود که در آن دختر و پسر تمام خوبی ها و بدی های هم را بپذیرند و یکدیگر را تحمل نکنند .

دوران آشنایی قبل از ازدواج

دوران آشنایی قبل از ازدواج چگونه باید باشد

اگر فرد عصبی است، طرف مقابل عصبی بودنش را باید بپذیرد و خودش را فریب ندهد. اگر این مسائل در نظر گرفته شود، احتمال این که نگاه بهتر و مثبت تری به آن داشته و با کمترین مشکلی مواجه شویم، وجود دارد. در کنار اینها دختر و پسر باید از نظر ویژگی های شخصیتی و خانوادگی، اعتقادی و مذهبی و ظاهر و چهره با هم تناسب داشته باشند. چون پذیرش اولیه، ضامن بقای رابطه خواهد بود. دختران و پسران باید به این نکته توجه داشته باشند که ممکن است حتی عاشق هم باشند، اما اگر محتوای دوران آشنایی شان شامل موارد ذکر شده نباشد، با مشکل مواجه خواهند شد .
اما دوران آشنایی بد، دورانی است که در آن دختر و پسر به طور مکرر با هم مشاجره یا قهر کنند و این قهرها هم طولانی مدت باشند یا بدون اطلاع خانواده باشد .
یکی از دو طرف در دوران آشنایی قلدری کند و حالت پرخاشگرانه، تندی، زورگویی، عصبانیت و تحکم کردن و ... داشته باشد. یعنی بگوید هرچه من می گویم درست است. محدود کردن فرد هم از عوامل مخدوش کردن یک آشنایی است. یعنی دختر یا پسر به طرف مقابلش بگوید بدون اجازه من حق نداری فلان کار را انجام دهی یا به مسافرت بروی. اما در مقابل فرد کنترلگر همه این کارها را انجام دهد . شکاک بودن، این که چرا با فلانی حرف زدی یا فلان لباس را پوشیدی؟، وقت نگذاشتن برای فرد مقابل؛ یعنی با وجود این که پسر یا دختر ادعا می کنند به هم علاقه دارند، اما هیچ سرمایه گذاری برای ابراز علاقه نمی کنند، داشتن ارتباط پنهانی با فرد دیگر و مخفی کردن آن ارتباط از شخص مورد علاقه، معامله کردن در ارتباط؛ یعنی اگر دختر یا پسر کار ناپسندی انجام داد، طرف مقابل به جای گذشت، به شیوه های مختلف از او انتقام بگیرد تا به قولی دلش خنک شود .
دروغگویی و در نهایت رعایت نکردن خطوط قرمز مثل بی احترامی، فحاشی، کتک زدن، بددهانی و ... از جمله عواملی هستند که به شکل گیری یک دوران بد کمک می کند. با وجود تمام معایب گفته شده، اگر ازدواجی هم شکل بگیرد، با خطر نابودی روبه رو خواهد شد .
زمانی که به عنوان دوران آشنایی دختر و پسر قبل از ازدواج از آن یاد می شود به دو نوع خوب و بد تقسیم بندی می شود که هر یک مشخصات خاص خود را دارد و براساس آن می گوییم دوران آشنایی خوب است یا بد؟ البته همیشه توصیه شده که این دوران زیر نظر خانواده ها و نظارت آنها سپری شود. از نظر ما آشنایی خوب، آشنایی است که بر اساس عقده های روانی، مشکلات، محرومیت های فرد در مراحل مختلف زندگی و... شکل نگرفته باشد. برای مثال دختر یا پسری که تا به حال با جنس مخالف خود آشنایی نداشته، به محض این که با فردی روبه رو می شود، حس می کند تمام خوبی های دنیا در وجود او جمع شده و براساس همین حس یک رابطه شکل می گیرد که بسیار اشتباه و غلط است .
در حالت دوم که شخص دچار اشتباه می شود به این صورت است که اگر فردی در خانواده اش کمبود محبت داشته و نیازهای روانی اش تامین نشده باشد، با مشاهده محبت از طرف مقابل خود حس می کند بهترین انتخاب را انجام داده است، در حالی که اینطور نیست و این انتخاب براساس محرومیت های فرد در گذشته بوده و نه به خاطر خود آن شخص که به او علاقه مند شده است. این دوران با مشکلاتی همراه است و از نظر ما مطلوب نیست و در آینده نیز اگر با هم ازدواج کنند، همسران خوبی نخواهند بود. در کل، دوران آشنایی خوب به دورانی گفته می شود که در آن دختر و پسر تمام خوبی ها و بدی های هم را بپذیرند و یکدیگر را تحمل نکنند .

دوران آشنایی قبل از ازدواج

نکاتی درباره دوران آشنایی قبل از ازدواج

اگر فرد عصبی است، طرف مقابل عصبی بودنش را باید بپذیرد و خودش را فریب ندهد. اگر این مسائل در نظر گرفته شود، احتمال این که نگاه بهتر و مثبت تری به آن داشته و با کمترین مشکلی مواجه شویم، وجود دارد. در کنار اینها دختر و پسر باید از نظر ویژگی های شخصیتی و خانوادگی، اعتقادی و مذهبی و ظاهر و چهره با هم تناسب داشته باشند. چون پذیرش اولیه، ضامن بقای رابطه خواهد بود. دختران و پسران باید به این نکته توجه داشته باشند که ممکن است حتی عاشق هم باشند، اما اگر محتوای دوران آشنایی شان شامل موارد ذکر شده نباشد، با مشکل مواجه خواهند شد .
اما دوران آشنایی بد، دورانی است که در آن دختر و پسر به طور مکرر با هم مشاجره یا قهر کنند و این قهرها هم طولانی مدت باشند یا بدون اطلاع خانواده باشد .
یکی از دو طرف در دوران آشنایی قلدری کند و حالت پرخاشگرانه، تندی، زورگویی، عصبانیت و تحکم کردن و ... داشته باشد. یعنی بگوید هرچه من می گویم درست است. محدود کردن فرد هم از عوامل مخدوش کردن یک آشنایی است. یعنی دختر یا پسر به طرف مقابلش بگوید بدون اجازه من حق نداری فلان کار را انجام دهی یا به مسافرت بروی. اما در مقابل فرد کنترلگر همه این کارها را انجام دهد. شکاک بودن، این که چرا با فلانی حرف زدی یا فلان لباس را پوشیدی؟، وقت نگذاشتن برای فرد مقابل؛ یعنی با وجود این که پسر یا دختر ادعا می کنند به هم علاقه دارند، اما هیچ سرمایه گذاری برای ابراز علاقه نمی کنند، داشتن ارتباط پنهانی با فرد دیگر و مخفی کردن آن ارتباط از شخص مورد علاقه، معامله کردن در ارتباط؛ یعنی اگر دختر یا پسر کار ناپسندی انجام داد، طرف مقابل به جای گذشت، به شیوه های مختلف از او انتقام بگیرد تا به قولی دلش خنک شود .
دروغگویی و در نهایت رعایت نکردن خطوط قرمز مثل بی احترامی، فحاشی، کتک زدن، بددهانی و ... از جمله عواملی هستند که به شکل گیری یک دوران بد کمک می کند. با وجود تمام معایب گفته شده، اگر ازدواجی هم شکل بگیرد، با خطر نابودی روبه رو خواهد شد .

آشنایی بی ضابطه، رابطه ای بی سمت و سو
حالا اگر این آشنایی از طریق خود پسر یا دختر، قبل از مراسم خواستگاری صورت گیرد نه تنها صحیح و پسندیده نیست، بلکه در اغلب موارد مفید و موفق هم نخواهد بود .آشنایی قبل از خواستگاری رابطه ای بدون تعهد، سطحی، ظاهری و بدون سمت و سو است. روابط حاکم در این نوع آشنایی ها اغلب رویایی، فانتزی و براساس احساسات و هیجانات عاطفی دختر و پسر شکل می گیرد و هرچند که برای دو جنس مخالف دلنشین و شیرین است، اما مبتنی بر واقعیت نبوده و کاذب است. در این روابط، عشقی مجازی حکمفرماست که واقعیت خارجی ندارد .در این نوع آشنایی ها اغلب پسرها قصد ازدواج نداشته و معمولا از دادن تعهد ازدواج طفره می روند. این افراد بیشتر به فکر کامروایی خود هستند و برای رسیدن به آن آشنایی را طولانی کرده و نمی گذارند رابطه از آشنایی فراتر رود. اگر این نوع آشنایی ها به ازدواج ختم شود اغلب ناموفق بوده و با طلاق به شکست منتهی می شود .

در دوران آشنایی قبل از ازدواج چه کنیم؟

3.817
این مطلب مفید بود ؟134
برگرفته از جام جم ، عصر ایران /ف
وبگردی