شخصیت شناسی ابرو
شاید برایتان جالب باشد که بدانید مدل ابروها ارتباط مستقیمی با شخصیت افراد دارد ، شما هم می توانید با توجه به مدل ابروهایتان شخصیت شناسی کنید.

شخصیت شناسی ابرو ، آنچه حالت و مدل ابروهایتان در مورد شما لو می دهد

قبل از اینکه شروع به صحبت کنیم، در واقع می توانیم مقدار زیادی از شخصیت خود را به سادگی با نگاهی که می کنیم ، آشکار کنیم سایر افراد شخصیت ما را از رنگ مویی که انتخاب می کنیم و یا نحوه لباس پوشیدن، قبل از این یک کلمه صحبت کنیم حس می کنند طبیعتا، این به این دلیل است که مقدار زیادی از شخصیت ما به تصمیم گیری مان بستگی دارد ، زمانی که این مساله مطرح می شود چگونه خودمان را معرفی می کنیم.

بنابراین کل این احساس را چهره - و ابروهای - مان نشان می دهد در حالی که بسیاری از مردم فقط اجازه می دهند ابروها رشد کنند ، تعداد بیشتری از آن ها اصلاح می کنند تا ابروها را به شکلی درآورند که زیباتر است.

با مطالعه دقیق این بخش جالب از نمناک به دنبال این فهرست منحصر به فرد بروید تا ببینید ابروها در واقع چه چیزی را نشان می دهد . پاسخ ها می توانند کاملا غافلگیر کننده باشند !

شخصیت شناسی ابرو

مدل ابروچه ارتباطی با شخصیت افراد دارد

شناخت شخصیت شما بر اساس مدل ابرو

ابروهای قوس دار معمولی:

ابروهای قوس دار آن هایی هستند که زیاد ضخیم و خیلی نازک نیستند. آن ها خیلی بالا و یا پایین نیستند. آن ها زیاد قوس دار و خیلی صاف نیستند. برخی ممکن است بگویند آن ها درست می گویند. قوس معمولی نشان می دهد قصد ندارید با ابروها حرف بزنید. دوست دارید چیزها کمی واضح تر و سنتی باشند. فرد عمیقی نیستید، اما ترجیح می دهید مسائل را با پیچیدگی کمتر نگاه کنید.

شخصیت شناسی مدل ابرو

شخصیت شناسی بر اساس مدل ابروهای قوس دار معمولی

ابروهای صاف :

ابروهای صاف ، کاملا شبیه به ابروهای قوس دار معمولی هستند، به جز این که آن ها خط راست تشکیل می دهند. آن ها هم چنین طبیعی به نظر می رسند، بدون اینکه خیلی اصلاح شود؛ ابروهای صاف طبیعی نشان می دهند چیزی که می بینید همان چیزی است که به دست می آورید. شما فرد ساده ای هستید که از صادق بودن نمی ترسید. به این معنا نیست که نسبت به احساسات دیگران حساس نیستید، امایعنی مایل به گفتن حقیقت به کسی هستید که باید آن را بشنوند این ابروها در واقع باعث می شود قابل اعتمادتر به نظر برسید چون چشم ها را مهربان تر می سازد . در نتیجه، دوستان و خانواده به شما اعتماد کامل پیدا می کنند.

 مدل ابرو

شخصیت شناسی مدل ابروهای صاف

 چگونه از روی مدل ابرو شخصیت خود را بشناسید

ابروها با قوس کمانی زیاد :

ابروها با قوس زیاد کاملا بالا و گرد هستند. آن ها لزوما بیش از حد ضخیم یا نازک نیستند، اما به خاطر بالا بودن بسیار قابل توجه هستند این قوس های بلند تماما برای نمایش هستند - اما لزوما چیز بدی نیست. ابروها نشان می دهند که استعداد نمایش را دارید و این که عاشق ارائه بیانیه ای بزرگ هستید. این ابرو جلب توجه می کند . از مرکز توجه بودن لذت می برید و احتمالا اجرا کننده طبیعی نیز هستید. مردم برای شنیدن داستان های سرگرم کننده و جوک های خنده دار دورتان جمع می شوند.

مدل ابرو

شخصیت شناسی فرم ابروها با قوس کمانی زیاد

ابروهای صاف رو به بالا :

ابروهای رو به بالا دارای هیچ منحنی نیستند این خط مورب رو به بالا از داخل چشم روبه بالا هستند ؛ ابروهای رو به بالا در طبیعت کاملا جدی هستند و می توانند تاثیر جدی روی افراد دیگر داشته باشند. آن ها به جهان می گویند کسی نیستید که با آن درگیرشویم. در حالی که قطعا مهربانی هم دارید، این ابروها نشان می دهند بیهوده نیستید و به دنبال کسب وکار هستید .می دانید چه می خواهید، و چطور باید کارها را انجام دهید. شما دقیقا روی مردم تمرکز نخواهید کرد ، اما ابروها هشداری می دهند که اگر دیگران ازسر راه شما خارج شوند، بهتر است.

مدل ابرو

شخصیت شناسی حالت ابروهای صاف رو به بالا

ابروهای کوتاه :

ابروهای کوتاه ابرو هایی هستند که خیلی کوتاه اصلاح شده اند. ممکن است در هر نقطه از چشم ظاهر شوند ، اما آن ها نسبت به ابرو متوسط بسیار کوتاه تر هستند ؛ابروهای کوتاه نشان می دهند فردی بسیار جزئی نگر هستید نشان می دهد برای زندگی، کار، و عشق سرسختی دارید که دیگران پیرامونتان در حد زیادی تحسین تان می کنند. توجه شما به جزئیات ، باعث می شود گاهی اوقات متوجه چیزهای بزرگتر نشوید.

مدل ابرو

شخصیت شناسی مدل ابروهای کوتاه

مدل ابرو با شخصیت شما ارتباط دارد

ابروهای پهن :

ابروهای پهن ابرو هایی هستند که رشد کرده و خیلی پرپشت هستند. این افراد اصلاح نکرده اند، اما به جای آن ، می گذارند هر چه می خواهند رشد کنند ابروهای پهن نشان می دهد که به چیزی فکر نمی کنید. زیبایی را طوریکه وجود دارد ، می بینید. احتمالا با قدردانی از طبیعت و همه چیزهای طبیعی روح آزاد دارید . شما از این که دیگران شما را درک کنند کم تر نگران هستید و بیشتر نگران زندگی شاد هستید. قدردانی های شما از زیبایی های طبیعی و توانایی برای پیدا کردن زیبایی در همه جا شما را به فردی باور نکردنی تبدیل می کند.

 مدل ابرو

شخصیت شناسی مدل ابروهای پهن

ابروهای پیوندی :

این اتفاق زمانی رخ می دهد که هر دو ابروبا هم رشد می کنند، بدون اینکه پیوند بین آنها را بردارید. این ابروها را اغلب بر نمی دارند یا حالت نمی دهند نشانه واقعی فردیت است مثل آن هایی که ابروهای کلفت دارند ، خیلی نگران راهی برای اینکه دیگران شما را درک کنند نیستید، تک هستید، ذهن خلاق و تخیل قوی دارید. ممکن است از خلاقیت خود به روش هنری استفاده نکنید، اما به احتمال زیاد وقت زیادی صرف خیال بافی می کنید که به ذهنتان خطور می کند عشق شما به همه چیزهای خیالی باعث می شود که فردی جذاب باشید.

مدل ابرو

شخصیت شناسی مدل ابروهای پیوندی

ابروهای نازک و باریک :

ابروهای نازک ابرو هایی هستند که تا حد خطی باریک برداشته می شود گاهی اوقات خیلی از این ابروها برداشته می شود تا خط باریکی بدست بیاید. این ابروهای بسیار نازک نشان می دهند چقدر حساس هستید. این که آیا این درست است یا نه، ترجیح می دهید چهره ای بی گناه داشته باشید و سعی دارید تا آنجا که ممکن است از ستیز دوری کنید. و دنبال نشان دادن مهربانی دنیا هستید شما تنها کسی نیستید که با هم جمع می شوید و بیشتر ترجیح می دهید لبخند بزنید و نقش شنونده را ایفا کنید.

 مدل ابرو

شخصیت شناسی مدل ابروهای نازک

شخصیت شناسی از روی ابرو

فاصله ی زیاد بین دو ابرو :

فاصله زیاد بین دو ابرو ، زمانی که ابروها را خیلی برمی دارید ایجاد می شود ، به طور کلی نشان می دهد کمی نگران هستید. به راحتی می توانید در مسائل گیر کنید، و میزان اضطراب تان بالاتر از بقیه است. با این حال، تنها به این دلیل نگران هستید که مراقب هستید. جنبه عاشقانه شما یکی از بهترین ویژگی های شماست دیگران گرد شما جمع می شوند ، زیرا می دانند دوستی را پیدا کرد ه اند که مراقبت و سرمایه گذاری می کند.

مدل ابرو

شخصیت شناسی فاصله زیاد بین ابروها

ابروهای تیز :

ابروهای تیز ، ابروهای نازکی هستند که در واقع قبل از اینکه به سمت پایین بیایند به یک نقطه می رسد و حالت هشت دارد . این ابروها شبیه به ابروهای قوس دار است، اما بدون اینکه کاملا مدور باشد. این ابروهای تیز نشان می دهد شما در کنترل هستید. درست مثل برخی از افراد کت و شلواری پر قدرت، انگار شما چهره قدرت را به تن می کنید. این ابروها نشان می دهند ذاتا رهبر و کاملا در قبول مسئولیت راحت هستید. اهداف بلند بالایی دارید و ترجیح می دهید در روابط فردی غالب باشید در حالی که گاهی اوقات قادر به ضربه زدن به زیردستان هستید، به همان اندازه توانایی الهام بخشیدن به آن ها را دارید.

شخصیت شناسی جالب از روی شکل و مدل ابرو

3.5199
این مطلب مفید بود ؟14158
منبع : بخش سرگرمی نمناک / ن / ف
برچسب : شخصیت شناسی
وبگردی