کشیدن دندان
کشیدن دندان با گازانبر در دوره قاجار؛ مرد بیمار از شدت دندان درد به زمین افتاده و فرد دیگری هم با گازانبر آماده برای کشیدن دندان او است.

کشیدن دندان با گاز انبر در زمان قاجار!

در زمان قدیم به علت نبود امکانات و روش های صحیح برای درمان بیماری دست به شیوه های عجیبی می زدند.

عکسی که در ادامه مشاهده می کنید،مربوط به دندانپزشکی زمان قاجار است که  (با لطافت تمام) در حال کشیدن دندان بیمار است.

دندانپزشکی

کشیدن دندان با گاز انبر در زمان قاجار!+عکس

2.56
این مطلب مفید بود ؟33
برگرفته از خبرایرانی/م.ن
وبگردی