گوینده اخبار
المیرا شریفی مقدم گوینده اخبار از اتفاق بد و عجیبی که هنگام اجرای زنده برایش رخ داد میگوید که بهتر است از زبان خودش بشنویم.

خاطره ی گوینده اخبار در اجرای زنده

«المیرا شریفی مقدم» گوینده اخبار شبکه خبر متولد 18 خرداد 1360 در تبریز است اما در تهران بزرگ شده و سال 79 وارد شبکه خبر شده است.

المیرا شریفی مقدم، گوینده اخبار شبکه خبر با انتشار عکسی از خاطره اش که هنگام اجرا برایش رخ داد ، نوشت:"لحظه بسیار سخت و بدیه! اما حین اجرای زنده هر اتفاقی ممکنه بیفته.اجرای زنده بخصوص گویندگی خبر مثل کار بندبازیه. هر لحظه ممکنه از روی بند بیفتی! چند سال پیش ارتفاع صندلی من در حالت اجرای خبر و رو به دوربین، یهو کم شد و فقط سر از پشت میز معلوم بود. سریع خداحافظی کردم .

ما نیفتیم صلوات.
شب همگی بخیر."

گوینده اخبار

پست المیرا شریفی مقدم

حادثه ای که در اجرای زنده برای گوینده اخبار رخ داد

3.946
این مطلب مفید بود ؟3610
برگرفته از میزان - /ک
برچسب : گوینده خبر
وبگردی