کوتاه کردن مو
مردم کشور چین اعتقاد دارند که کوتاه کردن مو در روز دوم از دومین ماه سال قمری برای آن ها خوشبختی را رقم خواهد زد.

مو کوتاه کنید تا خوشبخت شوید

مردم کشور چین در روز دوم ماه دوم سال، سرهای خود را به دست آرایشگران سپردند تا خوشبختی آینده خود را تضمین کنند.
طبق رسم و رسوم 746 ساله چینی،مردم این کشور اعتقاد دارند که کوتاه کردن مو در روز دوم از دومین ماه سال قمری برای آن ها خوشبختی را رقم خواهد زد و همین اعتقاد باعث شد تا مردم از جوان تا پیر به آرایشگری ها بروند و موهای خود را کوتاه کنند.
گفتنی است؛ برخی از مردم برای اینکه دیگر در صف نایستند، از طلوع صبح در مغازه های حضور داشتند.

کوتاه کردن مو

کوتاه کردن مو

کوتاه کردن مو برای رسیدن به خوشبختی! + عکس

2.419
این مطلب مفید بود ؟910
برگرفته از باشگاه خبرنگاران-/ ر
وبگردی