آب وضو
شرط اول در وضو گرفتن این است که: آب وضو پاک باشد و شرط دوم این است که: آب وضو مطلق باشد و اگر انسان از روی ندانستن و یا فراموشی با آب مضاف یا نجس وضو بگیرد، وضویش صحیح نیست.

آیا با آب دریا می توانیم وضو بگیریم

یکی از شرایط آب وضو آنست که مطلق باشد و وضو با آب مضاف باطل است.آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گِل و مانند آن مخلوط باشد، که دیگر به آن آب نگویند امّا آب مطلق آن است که می توان بدون هیچ قید و شرطی به آن آب گفت، مثل آبهای معمولی. آب دریا با اینکه املاح زیادی دارد ولی به آن آب می گویند و مضاف نیست، بنابراین وضو گرفتن با آب دریا اشکالی نداشته و صحیح است.

وضو

احکام آب وضو

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج1، م 15 و 265

حکم وضو گرفتن با آب دریا

4.447
این مطلب مفید بود ؟416
برگرفته از انوار طاها-/ ر
برچسب : وضو گرفتن
وبگردی