نوزادان
آیا می دانید نوزادان کدام کشور بیشتر گریه می کنند؟روانشناسان دانشگاه وارویک انگلیس اولین نمودار جهانی از میزان طبیعی گریه نوزادان را در کشورهای مختلف ارائه کرده است که به اتفاق هم مشاهده میکنیم.

میزان گریه نوزادان در کشورهای مختلف

تمامی بچه ها گریه می کنند،برخی ها زمانیکه به سن دو هفتگی می رسند عادت می کنند اما برخی دیگر نیز این عادت کلافه کننده را تا مدت زیادی با خود دارند اما این پدیده می تواند در کشورهای مختلف جهان متغیر باشد و ممکن است نوزادان کشورهای مختلف در مقایسه باهم تفاوت فاحشی داشته باشند چنانچه نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که نوزادان در انگلیس، کانادا و ایتالیا بیشتر از نوزادان کشورهای دیگر گریه می کنند.

سور دیتر ولک از بخش روانشناسی دانشگاه وارویک انگلیس دراین مطالعه، اولین نمودار جهانی از میزان طبیعی گریه نوزادان را در سه ماه اول تولد تدوین کرده است.
این محقق دریک بررسی که شامل حدود هشت هزار و 700 کودک در کشورهایی از جمله آلمان، دانمارک، ژاپن، کانادا، ایتالیا، هلند و انگلیس می شد، متوسط مدت ناآرامی و گریه نوزادان را در 24 ساعت در فرهنگ های مختلف در 12 هفته اول زندگی آنها مطالعه کرد.

نوزادان

این مطالعه نشان داد که نوزادان در دو هفته اول تولد خود حدود 2 ساعت در روز گریه می کنند، گریه کردن معمولا در 6 هفته به روزی حدود 2 ساعت 15 دقیقه افزایش می یابد و تا هفته دوازدهم به متوسط یک ساعت 10 دقیقه کاهش می یابد.
اما با این وجود این تحقیق نشان داد که برخی نوزادان در طول 24 ساعت به اندازه 30 دقیقه و برخی بیش از پنج ساعت گریه می کنند؛ بیشترین میزان گریه نوزادان در انگلیس، ایتالیا، کانادا و هلند و کمترین میزان گریه در دانمارک، آلمان و ژاپن مشاهده شد.

از سوی دیگر بالاترین سطح کولیک که به گریه کردن بیش از 3 ساعت در روز برای دستکم سه روز در هفته گفته می شود در انگلیس ( 28 درصد نوزادن یک تا دو هفته ای ) ، کانادا (در 34.1 درصد نوزادان سه تا چهار هفته ای ) و ایتالیا ( در 20.9 درصد نوزادان 8 تا 9 هفته ای ) دیده شد.
برعکس کمترین میزان کولیک در دانمارک ( در 5.5 درصد نوزادان 3 تا 4 هفته ای ) و آلمان (6.7 درصد نوزادان 3 تا 4 هفته ای ) گزارش شد.
به گفته محققان، با بررسی فرهنگ کشورهایی که نوزادان در آن کشورها کمتر گریه می کنند، و این که آیا در این زمینه وضعیت مراقبت های والدین و یا عوامل دیگر مرتبط با بارداری و یا ژنتیک نقش دارد، می توان به یافته های بیشتری دست یافت.

نوزادان کدام کشور بیشتر گریه می کنند؟

4.49
این مطلب مفید بود ؟81
برگرفته از خبر آنلاین - / ل
وبگردی