دلیل قرمزی خون
خون قرمز است ولی آیا رگ ها آبی رنگ هستند؟ در ادامه این مطلب متوجه خواهید شد که آیا واقعا رگ ها آبی هستند و دلیل قرمزی خون چیست?

خون قرمزه ولی آیا رگهامون واقعا آبی رنگ هستن ؟

خون قرمز است و یک جراح به شما می گوید که رگ هایمان هم قرمز هستند، فقط وقتی که آن ها را در پوست خود می بینم آبی به نظر می رسند. اما چرا ؟ پاسخ که در این بخش از سرگرمی نمناک خواهید خواند به چند چیز بستگی دارد، از جمله این که چگونه چشم های شما رنگ ها را مشاهده می کنند، نور وقتی با به بدن شما برخورد می کند چگونه رفتار می کند و ویژگی های خاص خون.

نور به صورت قله ها و فرورفتگی ها حرکت می کند و فاصله بین دو فرورفتگی یک طول موج نامیده می شود، رنگ های مختلف نور طول موج های مختلف دارند، نور قرمز دارای بلند ترین طول موج است ( حدود 700 نانومتر)، نور بنفش کوتاه ترین طول موج ( حدود 400 نانومتر ) را دارد و طول موج باقی طیف بین این دو عدد قرار دارد. زمانی ما شیئی را با یک رنگ خاص می بینیم که نور آن رنگ مستقیما ً از یک منبع نور یا بازتاب از یک سطح به چشم ما برخورد می کند.

برای درک این که رگ های ما چه رنگی به نظر می رسد، باید در مورد اتفاقی که در طول موج های مختلف نور هنگام برخورد به پوست ما رخ می دهد، تا چه حد می توانند از پوست ما عبور کنند و وقتی که به رگ های ما می رسند چه اتفاقی می افتد، فکر کنیم.

نوری که در طول روز به پوست ما برخورد می کند، اساسا ً سفید است، که ترکیبی از همه طول موج های مرئی می باشد، اما برای توضیح این که چرا رگ ها آبی به نظر می رسند، ما فقط به انتهای قرمز و آبی طیف نگاه خواهیم کرد.

نور قرمز دارای طول موج بلند است - و این به این معنی است که به احتمال کمتری به وسیله مواد منکسر می شود و به راحتی می تواند از آن ها عبور کند. نور قرمز می تواند به خوبی از میان پوست و بافت های بدن عبور کند , به 5 تا 10 میلی متر زیر پوست برسد که بسیاری رگ ها در آنجا قرار دارند ؛ نور قرمز وقتی به رگ ها می رسد، توسط هموگلوبین ( پروتیینی که خون ما را قرمز می کند ) جذب می شود.

دلیل قرمزی خون

چرا خون قرمز است اما رگ ها آبی ؟

می توانید این موضوع را به خودتان اثبات کنید، که اگر نور قرمز بر روی دستتان بتابد، شما مقداری از نور قرمز بازتاب شده و خطوط تیره را که همان رگ ها هستند، مشاهده خواهید کرد، چون نور قرمز توسط هموگلوبین جذب می شود، این پدیده در واقع برای کمک به پرسنل پزشکی برای پیدا کردن رگ ها برای گرفتن خون مورد استفاده قرار می گیرد- با تاباندن نور قرمز یا مادون قرمز بر روی دست.

نور آبی طول موج کوتاه تری دارد (حدود 475 نانومتر) و بیشتر از نور قرمز به راحتی پراکنده یا منکسر می شود، پس چون به راحتی پخش می شود، زیاد در پوست نفوذ نمی کند ( تنها کمتر از یک میلیمتر). وقتی نور آبی به پوست برخورد می کند, اغلب منکسر می شود.

اگر نور آبی بر روی پوست خود بتابانید، چیزی که می بینید اساسا ً پوست آبی است و پیدا کردن رگ ها بسیار مشکل است.

اکنون تصور کنید نور قرمز و نور آبی با هم روی پوستتان می تابد، همان اتفاقی می افتد که زیر نور سفید رخ می دهد، ترکیبی از رنگ های قرمز، آبی و رنگ های دیگر را خواهید داشت که در جایی که هیچ رگی وجود ندارد، منعکس می شود، جایی که رگی وجود ندارد، در مقایسه با پوست اطراف , رنگ قرمز نسبتا ً کمتری و رنگ آبی نسبتاً بیشتری خواهید دید، این به این معنی است که رگ های شما در مقایسه با قسمت های دیگر پوستتان آبی به نظر می رسد، جالب است که این اثر بسته به میزان عمق رگ و همچنین میزان ضخامت آن متغیر است.

رگ های بسیار باریک نزدیک سطح پوست، مانند لایه های مویرگی، آبی به نظر نمی رسند، رگ های آبی در افراد خیلی رنگ پریده، برجسته تر به نظر می رسند و این موضوع منجر به ظهور عبارت " خون آبی " برای اشراف اروپایی در قرن نوزدهم شد افرادی که به خاطر کار دستی آفتاب سوخته شده اند، رگ ها زیر پوستشان آبی به نظر می رسد.

رگ آبی

آیا واقعا رگ ها آبی هستند؟

چرا خون قرمز است؟

خون قرمز است زیرا از سلول های قرمز تشکیل شده است که گلبول های قرمز نامیده می شوند. اما برای درک اینکه چرا این سلول ها قرمز هستند , باید آن ها را در یک سطح مولکولی مطالعه کنید . در گلبول های قرمز , پروتئینی به نام هموگلوبین وجود دارد. هر پروتئین هموگلوبین از زیرواحدهایی به نام هموز تشکیل شده است که رنگ قرمز به خون می دهند.

مخصوصاً هموز می تواند مولکول های آهن را متصل کند و این مولکول های آهن به اکسیژن متصل می شوند. چنانچه در نمناک توضیح داده ایم گلبول های قرمز به خاطر برهمکنش بین آهن و اکسیژن قرمز هستند. ( حتی به طور دقیق تر، قرمز به نظر می رسد به دلیل اینکه چگونه پیوندهای شیمیایی بین آهن و اکسیژن نور را منعکس می کنند. ) و برای خون بسیار مهم است که بتواند اکسیژن را حمل کند چون وقتی خون از شش ها جاری می شود، اکسیژن را جذب می کند و اکسیژن را به بقیه بدن می رساند تا زمانی که اکسیژن تمام شود، خون به شش ها برمی گردد تا اکسیژن بیشتری دریافت کند.

قرمزی خون

دلیل قرمز بودن خون

این چیزی است که در بدن شما رخ می دهد :قلب خون را به ریه های شما پمپ می کند تا اکسیژن را جذب کند. سپس خون غنی از اکسیژن از طریق رگ های شما به بدن شما پمپاژ می شود. در این لحظه خون قرمز روشن است.

خون از طریق رگ های خونی کوچک به نام مویرگ ها جریان می یابد که اکسیژن خود را به بافت های بدن می دهد. لب های شما مقدار زیادی از این مویرگ ها را دارند، به همین دلیل قرمز هستند. خون شما، که در زمانی از اکسیژن آن مصرف شده است، به رنگ قرمز تیره است ، از طریق سیاهرگ به قلب شما باز می گردد.

 

چرا خون قرمزه ؟ آیا رگها آبی هستن ؟ پاسخ جالب است

3.816
این مطلب مفید بود ؟124
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب /ن
وبگردی