بخشیدن مهریه
مهریه مالی است که مرد در هنگام ازدواج تعهد می کند که به همسر خود بپردازد و زن هر زمانی که بخواهد حق گرفتن یا بخشیدن آن را دارد اما قبل از بخشیدن مهریه نکاتی هست که باید بدانید.

اگر همسرتان مهریه اش را به شما بخشیده این نکته حقوقی را بخوانید

همانطور که می دانید مهریه یکی از حقوق مالی زن است که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد . زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند اما آیا زمانی که زن مهریه خود را ببخشد ، می تواند از بخشش خود رجوع کند و مهریه خود را مطالبه نماید. در این بخش از نمناک به پاسخ این سوال و نکاتی در مورد بخشیدن مهریه پرداخته ایم.

بخشیدن مهریه

مسائل حقوقی بخشیدن مهریه

بخشیدن مهریه از سوی زن

اگر خانمی به همسرش اعلام کند که من مهریه ام را به تو بخشیده ام و هیچ حقی در این مورد ندارم. آیا او با این نوشته از گرفتن مهریه محروم می شود؟

سه حالت کلی برای بخشش مهریه از سوی زن وجود دارد .

حالت اول : هنگامی که زن در خصوص مهریه ، ما فی الذمه مرد را ابراء می کند.

یعنی اینکه هنگامی که زن به مرد می گوید تو دیگر لازم نیست مهریه را پرداخت کنی و تکلیفی برای پرداخت مهریه بر گردن تو نیست. این بیان تکلیف شوهر در پرداخت مهر به طور کلی ساقط می کند.

حالت دوم : هنگامی که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر می بخشد.

یعنی زن با پرداخت مالی به شوهر(بذل مهریه خود ) از او می خواهد طلاقش دهد . اینگونه بخشش مهر در طلاق های خلع و مبارات انجام می شود، اگر زن در ایام عده طلاق بگوید که دیگر مهریه خود را نمی بخشد ، طلاق به طور کلی باطل می شود.

قوانین بخشیدن مهریه

گرفتن مهریه بعد از بخشیدن

حالت سوم : زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می کند.

بدین معنی که زن به مرد می گوید من مهریه ام را به تو بخشیدم ، در این زمان تکلیف پرداخت مهریه ساقط نمی شود و اگر زن در هر شرایطی مهر خود را طلب کند ، مهریه به او تعلق می گیرد.

برای مثال زنی به همسرش می گوید که قصد دارد از هبه فیمابین رجوع کند.اگرهبه نامه ما رسمی یا اینکه شفاهی باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذیرد؛ مجبور می شویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به منزله ثبت رجوع است و دیگر لازم نیست رجوع را در دفتر اسناد رسمی ثبت کنیم زیرا حکم دادگاه اگر دارای اعتبار امر مختوم باشد دارای اعتبار می باشد.

بخشیدن مهریه به شوهر

شرایط مطالبه مهریه پس از بخشیدن

شرط عدم رجوع در هبه

اگر زوجین در «عقد خارج لازمی»، بر عدم رجوع از هبه فیمابین شرط کرده باشند ، هبه غیر قابل رجوع است . اما اگر به گونه دیگری عدم رجوع را شرط کرده باشند ، امکان رجوع وجود دارد و پابرجاست و در صورت رجوع مهریه تعلق می گیرد.

عقد خارج لازم عقدی است غیر از عقد هبه است که در آن هیچ یک از طرفین عقد نمی توانند به صورت یک طرفه در هر زمان عقد برهم بزنند.

نکات بخشش مهریه

زن چگونه می تواند بعد از بخشیدن مهریه آن را مطالبه کند؟

توجه به چند نکته مهم در بخشیدن مهریه

  • زمانی که زن به صورت شفاهی به مرد می گوید من مهریه ام را به تو بخشیدم ، و این هبه به صورت رسمی ثبت نشده باشد ، در صورتی که واهب بخواهد از هبه رجوع کند ابتدا باید انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند وسپس اقدام به رجوع نماید اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
  • امکان انکار و تردید در مورد هبه نامه های رسمی وجود ندارد؛ هیچ یک از زوجین نمی تواند ادعا کند در صحت و اصالت سندتردید دارد.
  • از هبه هایی که ثبت رسمی شده اند نیز می توان رجوع کرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر عدم رجوع هبه نیست.

 

نکات حقوقی مهمی که بعد از بخشیدن مهریه باید بدانید

4.111
این مطلب مفید بود ؟92
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ن/ز.ت
برچسب : مهریه
وبگردی