وزیر هارون
حکایت تاریخی جالبی که در این بخش می خوانید پاسخ زیرکانه وزیر هارون که در قبال سوال هارون الرشید گفت.

ماجرای حکایت تاریخی وزیر هارون

حکایت های تاریخی همگی درس یا نکته اخلاقی به خواننده منتقل می کنند و معمولا این درس یا نکته در انتهای حکایت مشخص می شود.روزی هارون الرشید عباسی و وزیر او، جعفر برمکی در بیرون بغداد به راهی سواره می رفتند.در این بین قافله ای از دور نمایان شد.

هارون سوال کرد:که این قافله چیست و از کجاست؟
بعد از تجسس گفتند:تحف و هدایایی است که علی بن عیسی بن ماهان از خراسان برای خلیفه آورده است.
قبل از عیسی، حکومت خراسان در اختیار فضل بن یحیی برمکی بود.

هارون رو به جعفر کرد و گفت:این هدایا در زمان برادر تو کجا بود؟
جعفر گفت:در خانه صاحبان خود بودند. (کنایه از این که عیسی از طرف خود نفرستاده، بلکه اموال مردم را غارت کرده.)

حکایت جالب پاسخ زیرکانه وزیر هارون

3.6113
این مطلب مفید بود ؟8132
برگرفته از شکرستان تاریخی - / ل
وبگردی