پزشک عباس کیارستمی

نتیجه نهایی و قطعی پرونده عباس کیارستمی و پزشک وی اعلام شد

تاریخ انتشار : 10 تیر 1397کد مطلب : 60000زمان مطالعه : 2 دقیقه
قائم مقام معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی نتیجه قطعی در پرونده مرحوم عباس کیارستمی را اعلام کرد.

جزئیات حکم پزشک عباس کیارستمی

فارس:  محسن خلیلی، قائم مقام معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی در ارتباط با پرونده مرحوم عباس کیارستمی اظهار داشت:پرونده به همان حکمی که در هیأت تجدیدنظر استان تهران معلوم شده بود، اعلام و پزشک وی، محکوم به توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده و در نشریه نظام پزشکی شد. 

وی افزود:سازمان بررسی ها را به عنوان ماده 40 به هیأت عالی ارسال کرد و از جانب هیأت عالی هم همان رأی تجدیدنظر اعلام شد. 

قائم مقام معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه پزشک مرحوم عباس کیارستمی محرومیت از کار نخواهد داشت، گفت:موضوع محرومیت در هیأت بدوی مطرح بود که در دادگاه تجدیدنظر اعتراض شد و سرانجام نتیجه توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده و نشریه نظام پزشکی شد. 

خلیلی تصریح کرد:خانواده مرحوم عباس کیارستمی اعتراض به نتیجه هیأت عالی نکرده بود که خود سازمان نظام پزشکی با اعمال ماده 40 روی حکم اعتراض کرد که پرونده به هیأت عالی ارسال شود و هیأت عالی چون خود فرد هم ذی نفع اعتراض بود همان رأی تجدیدنظر را تأیید کرد. 

وی با بیان اینکه توبیخ سه مرحله دارد، گفت:تذکر، توبیخ و درج در پرونده و توبیخ و درج در نشریه نظام پزشکی شامل این سه مرحله است و زمانی که پزشک محکوم به توبیخ و درج در نشریه نظام پزشکی شود در سابقه آن لحاظ خواهد شد و در واقع جزء سوء سابقه پزشک می شود.

پزشک عباس کیارستمی

نتیجه قطعی پرونده مرحوم عباس کیارستمی

قائم مقام معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه این محکومیت محدودیت برای پزشک ایجاد می کند ولی محرومیتی به همراه ندارد، افزود:در پزشکی قانونی سقف 5 درصد دیه را برای پزشک لحاظ کردند و در صورتی که حکم زیر 10 درصد باشد در واقع تذکر شفاهی برای پزشک لحاظ می شود. 

خلیلی تصریح کرد:از آنجایی که سوء پیشینه، با اجرای این حکم برای پزشک ایجاد می شود دیگر پزشک نمی تواند برای گرفتن پروانه و جابه جایی کار در مراکز درمانی اقدام کند و یا مسئول فنی بیمارستان و مرکزی شود. 

وی با اشاره به اینکه پزشک مرحوم عباس کیارستمی سه سال از گرفتن عدم سوء پیشینه انتظامی محروم شده است، تأکید کرد:اگر قصور دیگری توسط این پزشک رخ دهد حکم شدیدتری در پرونده آن ایجاد خواهد شد که این حکم به صورت های گوناگون از جمله محرومیت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و در نشریه نظام پزشکی کل کشور نیز حکم چاپ می شود. 

قائم مقام معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی عنوان کرد:جراح مرحوم عباس کیارستمی که این حکم برایش صادر شده همچنان می تواند جراحی را انجام دهدو نتیجه قطعی به خانواده و پزشک عباس کیارستمی ارسال شده است و نتیجه تغییری نخواهد کرد.

 

انتهای پیام/م

نتیجه نهایی و قطعی پرونده عباس کیارستمی و پزشک وی اعلام شد

52
این مطلب مفید بود ؟20
وبگردی