بزرگ نشان دادن اتاق
بزرگ نشان دادن اتاقی که کوچک است بخشی از طراحی داخلی دکوراسیون محسوب می شود ، ترفندهایی ساده اما کاربردی که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند.

ترفندهایی ساده اما کاربردی برای بزرگ نشان دادن اتاق های کوچک

کمبود فضا در خانه های امروزی امری طبیعی است اما ترفندهای دکوراسیون داخلی به سادگی می تواند با ایجاد خطای دید و بازی با طرح ها ان را با بزرگ نشان دادن اتاق برطرف سازد.برای بزرگ تر کردن اتاق نمی توانیم دیوارها را عقب بکشیم اما می توانیم با توهمات نوری کوچک ترین اتاق ها را بزرگ تر جلوه بدهیم.

بزرگ نشان دادن اتاق

روش های ساده برای بزرگ نشان دادن اتاق

الگوی تصویری ترفندهای ساده برای بزرگ نشان دادن اتاق کوچک

در یک محیط روشن کف پوش رنگی دیوارها را از هم دورتر نشان می دهد و باعث می شود اتاق بلندتر و وسیع تر دیده شود.

بزرگ نشان دادن اتاق

اگر علاوه بر کف اتاق برای سقف اتاق هم یک رنگ روشن انتخاب کنید فضا وسیع تر نشان داده می شود. به علاوه باعث می شود سقف کوتاه تر دیده شود.
 
بزرگ نشان دادن اتاق

انتخاب یک رنگ مشابه برای دیوار عقب و کف اتاق فضا را بزرگ تر نشان می دهد.
 
بزرگ نشان دادن اتاق

انتخاب یک رنگ مشابه برای دیوار عقب و سقف اتاق فضا را وسیع تر نشان می دهد اما عمق اتاق را کم تر می کند.
 
بزرگ نشان دادن اتاق

روش دیگر برای بیشتر کردن فاصله دیوارها از هم این است که عمق اتاق را کم کنیم و برای این کار یک رنگ روشن برای جلوه دادن به دیوار عقب اتاق انتخاب کنید.
 
بزرگ نشان دادن اتاق

و بالعکس می توانیم عرض اتاق را کم کرده و عمق آن را بیشتر کنیم. و برای این کار یک رنگ اشباع شده برای برجسته کردن دیوارهای کناری انتخاب کنید.
 
بزرگ نشان دادن اتاق

اگر سقف اتاق کوتاه است یک رنگ روشن برای دیوارهای کنار و دیوار عقب اتاق انتخاب کنید. این کار از عمق و عرض اتاق کم می کند و در عوض سقف اتاق را بلندتر نشان می دهد.
 
بزرگ نشان دادن اتاق

برای وسیع تر کردن اتا نیاز نیست که فقط از رنگ های روشن استفاده کنید بلکه از کاغذ دیواری های طرح دار هم می توان استفاده کرد. برای بزرگ تر کردن اتاق از کاغذ دیواری های روشن با طرح های ریز استفاده کنید.
 
بزرگ نشان دادن اتاق

سقف بعضی اتاق ها زیادی بلند است. طرح های راه راه افقی سقف را کوتاه تر نشان می دهد و به علاوه عمق اتاق را هم کمتر می کند.
 
بزرگ نشان دادن اتاق

و بالعکس کاغذ دیواری راه راه عمودی سقف را بلندتر نشان می دهد.
 
بزرگ نشان دادن اتاق

برای وسیع تر کردن فضای اتاق و کم کردن عمق اتاق طرح های راه راه افقی برای کف اتاق استفاده کنید.
 
بزرگ نشان دادن اتاق

الگوی تصویری بزرگ نشان دادن اتاق خیلی کوچک

512
این مطلب مفید بود ؟120
برگرفته از بدونیم /ن
وبگردی