چهره
ازنظر مردان امروزی زنی زیباتر است که زیباییش خدادادی و طبیعی باشد، نه این که با انواع و اقسام عمل های جراحی و لنز و آرایش های غلیظ چهرهاش را زیبا کرده باشد.

صورت هایی که مردان بیشتر می پسندند

شما چی فکر می کنید، به نظر شما مردان چه زنانی را زیبا می دانند؟ آیا فقط به خاطر زیبایی ظاهری چهره، ممکن است یک مرد، زنی را به عنوان شریک زندگی آینده اش انتخاب کند؟

آیا میدانستید چهره هایی که مردان بیشتر می پسندند صورت هایی است که بشاش و جوان اند. و بهتر با آن ها ارتباط برقرار می کنند زیبایی چهره بانوان و جوانی آن تاثیر زیادی روی مردان میگذارد.

بسیاری از خانم ها از اقلام مختلف و متعدد آرایشی-بهداشتی استفاده می کنندو تن به عمل های جراحی متفاوت و متعدد پلاستیک و زیبایی می دهندتا چهره خود را جذاب تر و زیباتر کنند. در حالی که مطالعه ای جدید نشان داده است که مردان، بی آرایش بودن چهره و ساده بودن صورت خانم ها را جذاب تر و زیباتر می بینند و آن را ملاکی برای زیبایی و زنانگی در نظر می گیرند.

این مطالعه که در مجله «علم جامعه شناسی» منتشر شد، نظر و معیار مردان را به طور پراکندهبا سلایق متفاوت راجع به زیبایی چهره خانم ها از طریق پرسش هایی به طور مستقیم و غیر مستقیم بررسی کرد.
پس از بررسی و طبقه بندی پاسخ ها این نتیجه بدست آمدکه مردها صورت های ساده را بیشتر ترجیح می دهند.

روانشناسان و جامعه شناسان ریشه این امر را ناشی از قسمت شناختی مغز می دانندکه به طور ناخودآگاه سادگی و پیچیده نبودن را ترجیح می دهدو به محرک های ساده سریع تر و راحت تر پاسخ می دهد.

در مطالعه ای دیگر که تیمی تحقیقاتی در پاریس آن را انجام داد، هدف بررسی قضاوت های آقایان بر جذابیت و زیبایی خانم ها بود.
در این مطالعه که بر روی 169 مرد انجام شد، تنها گردی صورت خانم های متفاوت به آن ها نشان داده شد تا بر قضاوت آن ها تاثیر نگذارد.

چهره

چهره های جذاب از نظر مردان

نتایج این مطالعه نشان داد که مردان آن دسته از چهره هایی را جذاب دانستندکه برای نگاه به آن عصب های کمتری را در مغز خود درگیر می کردندو مراحل کدگذاری آن ها در مغز آسان تر انجام می شد. در واقع هر چه چهره بازتر و ساده تر و عاری از آرایش و رنگ های متفاوت بود،مردها راحت تر آن را بازشناسی می کردند.

نتیجه این مطالعه نشان داد که صورت های متقارن، گشاده و جوان به این علت که نشان از زایایی و تازگی دارند،جذاب تر محسوب می شوند و همانطور که افراد منظره هایی همچن دریا و جنگل را که ساده و آرامش بخش هستندرا بیشتر ترجیح می دهند، چهره های ساده را نیز بیشتر دوست دارند.

چهره های مورد پسند و علاقه مردان کدامند؟

3.9142
این مطلب مفید بود ؟11032
برگرفته از نیک صالحی-/ر
برچسب : رابطه عاطفی
وبگردی