چاق
افراد با توجه به وزنشان دوست دارند بدانند چاق به حساب می آیند یا نه؟ با این شاخص مشخص میشود چه کسی چاق است.

وزن مناسب با قد من کدام است؟

به موازات تعیین وزن ایده آل و جثه افراد، تقسیم بندی آنھا از بعد نو ع انباشتگی چربی نیز از اھمیت ویژهای برخوردار است . چرا که تجمع چربی به صور ت فرم سیب یعنی انباشتگی چربی در نواحی شکم و احشا و ھم چ نین انباشتگی به فرم گلابی در نواحی پایین تنه پیآمدھای متفاوتی را برای مبتلایان به وجود می آورند .

تعاریف متعددی برای چاقی و افزایش وزن مطرح است، ولی تعریفی که در مقیاس جهانی مقبولیت بیشتری یافته است، از درجه بندی بر اساس نسبت قد و وزن به دست آمده است.

 تشخیص چاق یا لاغر بودن

در این تعریف از شاخصی به نام شاخص توده بدنی یا Body Mass Index استفاده شده است. این شاخص از تقسیم وزن براساس کیلوگرم بر مجذور قد براساس متر به دست می آید.
 
این شاخص باید بین 18 / 5 تا 24 / 9 باشد تا بگوییم وزن فرد طبیعی است. کمتر از 18 / 5 را لاغری گوییم. بین 25 تا 29 / 9 را افزایش وزن و از 30 به بالا را چاق می نامیم. اگر این شاخص در فردی بیش از 40 باشد، او مبتلا به چاقی مفرط است.
 
چاق

چرا من چاق هستم

 چاقی و افزایش وزن خانم ها و آقایان پس از 18 سالگی با این تعریف، قابل تشخیص است. اما در کودکان، سیر زمانی افزایش وزن دارای اهمیت بیشتری نسبت به یک بار اندازه گیری این شاخص دارد.

با این روش معلوم میشود که شما چاق هستید یا نه؟

1.860
این مطلب مفید بود ؟2139
برگرفته از جام جم سرا -/ح
برچسب : تناسب اندام
وبگردی