جنگل کفش
عکاسی حین رانندگی به جنگلی مرموز در کانادا رسید ، جنگلی که درختانش با همه ی درختان دنیا فرق داشتند و این تفاوت به دلیل هزاران کفشی بود که دیده می شد.

جنگل کفش ها در کانادا

اسم من " پتی مائر" است ، من عکاس و اهل اونتاریو کانادا هستم ، اخیرا در حال رانندگی با جنگلی مرموز مواجه شدم ، جنگلی پر از کفش ؛ جنگلی پر از کفش مواجه شد که در آن صدها کفش روی شاخه ها و تنه درختان و حتی کف زمین به چشم می خورد.

ابتدا تصور می کردم که این کار برای یادبود شخصی است که در تصادف مرده است اما موضوع اینقدرها هم ساده نبود و کمی پیچیده تر از این حرف ها بود چراکه در حقیقت کسی نمی داند چه کسی این همه کفش را در این جنگل رها کرده. طبق گفته های مردم اولین بار در سال 1972 این کفش ها در این جنگل دیده شده و طبق گزارش پلیس هیچ تصادفی در این منطقه رخ نداده بنابراین هیچ ارتباطی با یادبود حادثه تصادف نمی تواند داشته باشد.

من اولین کسی نبودم که جنگل مرموز کفشی را پیدا می کردم و پیش از این تعداد زیادی حتی به حالت کارشناسانه این موضوع را بررسی کرده بودند. نظریه های متفاوتی درباره این جنگل وجود دارد. به اعتقاد بعضی ها این کار یک اثر هنری است و به اعتقاد برخی دیگر این موضوع به جنبش walking free در دهه 70 ارتباط دارد. احتمال دیگری که می توان داد این است که این کار سرگرمی جوانان بومی این منطقه شده است.

تصاویر جنگل مرموز با درختانی پر از کفش

جنگل کفش

جنگل کفش

جنگل مرموز پر از کفش در کانادا

جنگل کفش

جنگل کفش

جنگل کفش

جنگل کفش

جنگل کفش

جنگل کفش

تصویری از وضعیت درختان جنگل پر از کفش در کانادا

جنگل کفش

کفش هایی که هیچ کس نمی داند چطور به این جنگل آمده اند

جنگل مرموز که همه درختانش کفش دارند ! + تصاویر

3.222
این مطلب مفید بود ؟148
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن
وبگردی