معما
معمایی جالب بچند نفر به سه زبان حرف می زنند؟ را برایتان آماده کرده ایم که در عین سادگی پیچیده به نظر می رسد در حل این معما ما را همراهی کنید.

شما می دانید چند نفر به سه زبان حرف میزنند؟

گاهی پاسخ دادن به یک معمای ساده و گمراه کننده بسیار درگیر کننده تر از مسئله های سخت است چراکه هر به دست اوردن پاسخ هر معمایی راه و روش خود را می طلبد،در اینجا معمایی جالب و باحال برایتان طرح کرده ایم که مطمئنا از حل کردن ان لذت میبرید.

معما

معمای چن نفر به سه زبان حرف میزنند؟

از صد مهمان که در جشنی شرکت کرده اند، 90 نفر اسپانیایی حرف می زنند، 80 نفر ایتالیایی و 75 نفر هم به زبان ماندارین صحبت می کنند.

دست کم چند نفر در این مهمانی هستند که به هر سه زبان صحبت می کنند؟ یا به عبارتی کم ترین تعدادی که به هر سه زبان حرف می زنند، چقدر است؟

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓  

پاسخ معمای چند نفر به سه زبان حرف می زنند:

45 نفر.

اگر می خواستیم بدانیم حداکثر چند نفر ممکن است به سه زبان صحبت کنند پاسخ 75 بود. یعنی تمام کسانی که به زبان ماندارین حرف می زنند، جزو 90 نفر اسپانیایی زبان و 80 نفر ایتالیایی دان هم هستند.

اما سوال این است که کمترین تعداد کسانی که ممکن است به سه زبان حرف بزنند چند نفر است.

ده نفر نمی توانند اسپانیایی حرف بزنند، 20 نفر زبان ایتالیایی بلد نیستند و 25 نفر هم ماندارین نمی دانند.

برای پاسخ به این سوال باید فرض کنیم که آن ده نفر، 20 نفر و 25 نفر، همه آدم های جدایی هستند و اشتراکی با هم ندارند. بنابراین ممکن است 55 نفر (جمع این سه عدد) در مهمانی باشند که در صحبت کردن به یکی از زبان ها مشکل داشته باشند.

در این حالت می توان مطمئن بود که دست کم 45 نفر هستند که به هر سه زبان حرف می زنند.

معمای جالب، این چند نفر به سه زبان حرف میزنند؟

2.7162
این مطلب مفید بود ؟8775
برچسب : معما
وبگردی