گرفتن ناخن
گرفتن ناخن در هر ساعتی از شبانه روز و به هر شیوه ای که باشد هیچ منع شرعی ندارد.

آیا گرفتن ناخن در شب جایز است

از کارهای مستحبی که دین اسلام بر آن تأکید می کند، گرفتن ناخن است به هر صورتی که باشد، البته بهتر است در روز جمعه باشد . در نتیجه در هر وقت از شب یا روز باشد جایز است، و بنا بر جست و جویی که صورت گرفت، روایتی مبنی بر کراهت گرفتن ناخن در شب یافت نشد. پس دیگر بحث از علّت کراهت مطرح شده، معنا ندارد .

برخی اعلام نموده اند در گذشته بعلت تاریکی (عدم وجود نور در شب) و جراحت احتمالی ناخن ها را روز می گرفتند.

 حکم ناخن گرفتن در شب

 حکم شرعی گرفتن ناخن در شب 

گرفتن ناخن در شب مکروه نیست اما در کیفیت ناخن گرفتن دستورالعمل های مختلفی رسیده است که به نمونه ای از آن اشاره می شود:
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هنگام ناخن گرفتن از مسبّحه (سبّابه یا انگشت شهادت) دست راست (که شریفترین انگشت است) شروع می‏ کرد و به شست (انگشت بزرگ) راست پایان می ‏داد، یعنی از سبّابه تا انگشت کوچک راست و سپس از انگشت کوچک چپ تا شست راست.

پی نوشت:
مفاتیح ‏الجنان ص 37.
علم‏ اخلاق‏ اسلامی ج 4، ص 400
الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص492

گرفتن ناخن ، حکم شرعی گرفتن ناخن در شب چیست ؟

4.369
این مطلب مفید بود ؟5910
برگرفته از انوار طاها / م.ف
برچسب : ناخن گرفتن
وبگردی