ذکر سبحان الله و الحمدلله
غفلت و فراموشی حق تعالی ، ساحت دل را مکدّر می کند.ذکر خداوند آثار و ثمرات اعجاب آور و باشکوهی دارد و ازگفتن ذکر سبحان الله و الحمدلله غافل نشوید.

پاداش گفتن ذکر سبحان الله و الحمدلله

ذکر خدا، از یاد بردن هستی محدود خویش در رهگذر یاد اسمای الهی است و تداوم و استمرار آن زنگار گناهان را از روی دل می زداید؛ زیرا غفلت و فراموشی حق تعالی ، ساحت دل را مکدّر می کند.ذکر خداوند آثار و ثمرات اعجاب آور و باشکوهی دارد.

«عن مالک بن أنس عن أبی عبد الله ع عن آبائه ع عن النبی ص قال جاء الفقراء إلی رسول الله ص فقالوا یا رسول الله إن للأغنیاء ما یعتقون و لیس لنا و لهم ما یحجون و لیس لنا و لهم ما یتصدقون و لیس لنا و لهم ما یجاهدون به و لیس لنا فقال النبی ص من کبر الله مائة مرة کان أفضل من عتق مائة رقبة و من سبح الله مائة مرة کان أفضل من سیاق مائة بدنة و من حمد الله مائة مرة کان أفضل من حملان مائة فرس فی سبیل الله بسرجها و لجمها و رکبها و من قال لا إله إلا الله مائة مرة کان أفضل الناس عملا فی ذلک الیوم إلا من زاد قال فبلغ ذلک الأغنیاء فصنعوه قال فعادوا إلی النبی ص فقالوا یا رسول الله قد بلغ الأغنیاء ما قلت فصنعوه قال ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم؛ مالک بن انس از امام صادق (ع) از پدرانش از امیر مؤمنان (ع) نقل کرده است که فرمود:نیازمندان نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند:ای پیامبر خدا، توانگران مالی دارند که به وسیله آن بردگان را آزاد می کنند و ما نداریم، و برای آنان وسیله حج فراهم است ولی برای ما نیست، و آنان اموالی دارند که صدقه می دهند ولی ما نداریم، و برای آنان وسیله جهاد فراهم است ولی برای ما نیست. پیامبر (ص) فرمود:هر کس صد مرتبه «الله اکبر» بگوید پاداش آن از آزاد کردن صد برده بیشتر است، و هر کس صد مرتبه «سبحان الله» بگوید از بردن صد قربانی در حج بهتر است، و هر کس صد مرتبه «الحمد لله» بگوید فضیلت آن از فرستادن صد اسب زین دار و دهنه دار و رکاب دار در راه خدا بیشتر است، و هر کس صد مرتبه «لا اله الا الله» بگوید عمل او در آن روز از تمام مردم بهتر است، مگر کسی که بر آن بیفزاید. آن گاه امام (ع) فرمود:این سخن به گوش توانگران رسید و آنان نیز چنین کردند. پس نیازمندان بار دیگر نزد پیامبر (ص) آمدند و گفتند:ای پیامبر خدا آنچه شما گفتی به گوش توانگران رسید و آنان هم این ذکرها را گفتند. پیامبر (ص) فرمود:این فضل و بخشش خداست که آن را به هر که بخواهد عطا می کند و خداوند دارای بخشش عظیم است».

پاداش کسی که بگوید:«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»

1- «عن یونس بن یعقوب عن أبی عبد الله ع قال التفت رسول الله ص إلی أصحابه فقال اتخذوا جننا فقالوا یا رسول الله أ من عدو قد أظلنا فقال لا و لکن من النار قولوا سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر؛ یونس بن یعقوب از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود:رسول خدا (ص) به یارانش روی کرد و فرمود:سپرهایی برای خود برگیرید. گفتند:ای پیامبر خدا، آیا از دشمنی که به ما نزدیک شده است؟ فرمود:نه، بلکه از آتش دوزخ! بگویید:سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر».
2- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص أکثروا من سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر فإنهن یأتین یوم القیامة لهن مقدمات و مؤخرات و معقبات و هن الباقیات الصالحات؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) کرده است که رسول خدا (ص) فرمود:ذکر «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» را بسیار بگویید، زیرا این اذکار در روز رستاخیز با گروهی از فرشتگان که بعضی از آنها پیشگام و بعضی از پیش رو و پشت سر نگهبانند وارد می شوند، و این ذکرها ذخیره های نیکویی هستند».
3- «عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة فی الجنة و من قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة فی الجنة و من قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة فی الجنة و من قال الله أکبر غرس الله له بها شجرة فی الجنة فقال رجل من قریش یا رسول الله إن شجرنا فی الجنة لکثیر قال نعم و لکن إیاکم أن ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوها و ذلک أن الله عز و جل یقول:یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالکم؛ابوالجارود از امام باقر (ع) نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود:هر کس «سبحان الله» بگوید خداوند برای او در بهشتدرختی می کارد، و هر کس «الحمد لله» بگوید خدا برای او نیز در بهشت درختی خواهد کاشت، و هر کس «لا اله الا الله» بگوید خداوند برای او هم در بهشت درختی می نشاند، و هر کس «الله اکبر» بگوید خدا در برابر آن برای او نیز درختی می کارد. پس مردی از قریش گفت:ای رسول خدا، درختان ما در بهشت فراوان است! فرمود:آری، ولی بترسید از اینکه آتشی بفرستید و آنها را بسوزانید، و این همان سخن خداوند است که می فرماید:ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید و اعمال خود را تباه نکنید (محمد/ 33)».

ذکر سبحان الله و الحمدلله

ذکر سبحان الله و الحمدلله

4- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال إن رسول الله ص قال لأصحابه ذات یوم أ رأیتم لو جمعتم ما عندکم من الثیاب و الآنیة ثم وضعتم بعضه علی بعض أ کنتم ترونه تبلغ السماء قالوا لا یا رسول الله قال أ لا أدلکم علی شی ء أصله فی الأرض و فرعه فی السماء قالوا بلی یا رسول الله قال یقول أحدکم إذا فرغ من صلاة الفریضة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر ثلاثین مرة فإن أصلهن فی الأرض و فرعهن فی السماء و هن یدفعن الهدم و الحرق و الغرق و التردی فی البئر و أکل السبع و میتة السوء و البلیة التی تنزل من السماء علی العبد فی ذلک الیوم و هن الباقیات الصالحات؛ از ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:روزی رسول خدا (ص) به یارانش فرمود:ببینید، اگر تمام لباسها و ظروف خود را جمع کنید و آنها را روی هم بگذارید آیا به آسمان می رسد؟ گفتند:نه ای پیامبر خدا. فرمود:آیا شما را به چیزی که ریشه اش در زمین و شاخه هایش در آسمان است راهنمایی نکنم؟ گفتند:چرا، ای پیامبر خدا. فرمود:آن این است که هر یک از شما پس از خواندن نماز واجب، سی مرتبه بگوید:«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» که ریشه این اذکار در زمین و شاخه هایش در آسمان است. این ذکرها جلوی ویرانی، آتش سوزی، غرق شدن، افتادن در چاه، طعمه درندگان شدن، مردن بد و بلاهایی را که در آن روز بر انسان فرود می آید می گیرد، و این اذکار باقی خواهند ماند».

پاداش کسی که بگوید «سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده»

«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال من قال سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده کتب الله له ثلاثة آلاف حسنة و محا عنه ثلاثة آلاف سیئة و رفع له ثلاثة آلاف درجة و یخلق منها طائرا فی الجنة یسبح و کان أجر تسبیحه له؛عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود:هر کس بگوید:«سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده» خداوند سه هزار حسنه برای او می نویسد، و سه هزار درجه برای او بالا می برد، و از این ذکر پرنده ای در بهشت خلق می کند که تسبیح خدا کند و پاداش تسبیح آن برای او باشد».

پاداش کسی که بدون تعجب بگوید «سبحان الله»

«عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال من قال سبحان الله من غیر تعجب خلق الله منها طائرا له لسانان و حاجبان یسبح الله عنه فی المسبحین حتی تقوم الساعة و مثل ذلک الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر؛ ابوالجارود از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود:هر کس بی آنکه از چیزی تعجب کند بگوید «سبحان الله» خداوند از این تسبیح پرنده ای خلق می کند که دارای زبان و دو بال است و تا روز قیامت در میان تسبیح کنندگان از جانب او تسبیح خدا می گوید، و ذکر «الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» نیز همین گونه است».

پاداش کسی که صد بار «سبحان الله» بگوید

عن یونس بن یعقوب قال قلت لأبی عبد الله ع من قال سبحان الله مائة مرة کان ممن ذکر الله کثیرا قال نعم؛ یونس بن یعقوب می گوید:به امام صادق (ع) گفتم:آیا کسی که صد بار «سبحان الله» بگوید:در زمره کسانی است که خدا را بسیار یاد کرده اند؟ فرمود:آری».

پاداش کسی که بگوید:« الحمد لله کما هو اهله  »

«عن زید الشحام عن أبی عبد الله ع قال من قال الحمد لله کما هو أهله شغل الله کتاب السماء قیل و کیف یشغل کتاب السماء قال یقولون اللهم إنا لا نعلم الغیب فقال فیقول اکتبوها کما قالها عبدی و علی ثوابها؛ زید شحام از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود:هر کس بگوید «الحمد لله کما هو أهله» نویسندگان عالم بالا از نوشتن ثواب آن درمانده می شوند. زید می گوید:پرسیدم چگونه نویسندگان عالم بالا درمانده می شوند؟ فرمود:می گویند:خداوندا، ما از غیب آگاه نیستیم، خداوند می فرماید:شما این ذکر را همان گونه که بنده من گفته است بنویسید و پاداش آن بر عهده من است».

پاداش کسی که در صبح و شام چهار مرتبه بگوید:«الحمد لله رب العالمین»

«أبو مشعر عن أبی عبد الله ع قال من قال إذا أصبح أربع مرات الحمد لله رب العالمین فقد أدی شکر یومه و من قالها إذا أمسی فقد أدی شکر لیلته؛ ابومشعر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود:هر کس بامدادان چهار مرتبه بگوید:«الحمد لله رب العالمین» شکر آن روز را به جای آورده، و هر کس شامگاهان آن را بگوید شکر آن شب را ادا کرده است».

پاداش گفتن ذکر سبحان الله و الحمدلله

4.8159
این مطلب مفید بود ؟1527
برگرفته از قدس -/ر
وبگردی