سحر قریشی

پاسخ تند سحر قریشی به صحبت کارگردان علی البدل

تاریخ انتشار : 18 فروردین 1396کد مطلب : 47226زمان مطالعه : 1 دقیقه
سحر قریشی در واکنش به صحبت های سیروس مقدم کارگردان سریال علی البدل مبنی بر علت حذف او از این سریال پیامی را در اینستاگرامش منتشر کرد.

واکنش تند سحر قریشی به صحبت های کارگردان علی البدل

سیروس مقدم کارگردان سریال علی البدل در میان صحبتهایش در رابطه با این سریال و انتخاب بازیگر از حذف سحر قریشی و گوهر خیراندیش گفت . سحر قریشی در واکنش به سخنان سیروس مقدم در رابطه با علت حذفش از این سریال، متنی را در اینستاگرامش منتشر کرد.
 

پاسخ سحر قریشی به سیروس مقدم

سحر قریشی در صفحه اینستاگرامش به صحبت های سیروس مقدم درباره دلیل حذف شدنش از سریال «علی البدل» واکنش نشان داد.

این بازیگر درهمین راستا نوشت:«اگـر بـرای بدست آوردن پــول مجبــوری دروغ بگــوئی و فریبکـاری کنی، تهیــدسـت بمـان!

اگـر بـرای بدست آوردن جــاه و مقــامی بـایـد چـاپلـوسی کنی و تملّــق بگــوئی، از آن چشـم بپــوش!

اگـر بـرای آنکه مشهــور شـوی، مجبــور می شــوی مانند دیگــران خیــانـت کنی، در گمنــامی زنـدگــی کن!

بگــذار دیگــران پیـش چشــم تـو بـا دروغ و فــریـب ثـروتمنــد شونـد، بـا تملّــق و چـاپلـوسی شغل های بـزرگـی را به دسـت آورنـد و بـا خیــانـت و نـادرستـی شهــرت پیــدا کننـد، تـو گمنــام و تهیــدسـت و قـــانـع بــاش! زیـرا اگـر چنیــن کنی تـو سـرمـایـه ای را که آنهـا از دسـت داده انـد، به دسـت آورده ای و آن شـــرافـت است.»
 
سحر قریشی

واکنش تند سحر قریشی به صحبت های سیروس مقدم در مورد حذف او از سریال علی البدل

 

سحر قریشی , پاسخ تند سحر قریشی به سیروس مقدم

4.389
این مطلب مفید بود ؟7613
برگرفته از صفحه اجتماعی سحر قریشی /ن
وبگردی